Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Dramaturgie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba
 
204DTD3 ZK 3 1T 204DTD4 ZK 3 1T
Inscenační tvorba
 
204ITD3 ZK 20 12T 204ITD4 ZK 20 12T
Inscenační praxe
 
204IPD3 ZK 1 4T 204IPD4 ZK 1 4T
Hledání stylu
 
204HST3 Z 1 3T 204HST4 ZK 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 25 26
Povinné předměty
Magisterský seminář
 
204MGS1 Z 1 1T 204MGS2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Počet předepsaných kreditů celkem 26 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30