Zjednodušený studijní plán Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
204DTD1 Dramaturgická tvorba 1 ZK 3
204HST1 Hledání stylu 1 Z 1
204IPD1 Inscenační praxe 1 ZK 1
204ITD1 Inscenační tvorba 1 ZK 20
204PVD1 Paralely výtvarného umění a divadla 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
204DTD2 Dramaturgická tvorba 2 ZK 3
204HST2 Hledání stylu 2 ZK 2
204IPD2 Inscenační praxe 2 ZK 1
204ITD2 Inscenační tvorba 2 ZK 20
204PVD2 Paralely výtvarného umění a divadla 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204DTD3 Dramaturgická tvorba 3 ZK 3
204HST3 Hledání stylu 3 Z 1
204IPD3 Inscenační praxe 3 ZK 1
204ITD3 Inscenační tvorba 3 ZK 20
204MGS1 Magisterský seminář 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204DTD4 Dramaturgická tvorba 4 ZK 3
204HST4 Hledání stylu 4 ZK 2
204IPD4 Inscenační praxe 4 ZK 1
204ITD4 Inscenační tvorba 4 ZK 20
204MGS2 Magisterský seminář 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60