Magisterský seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MGS2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Výběr témat magisterských prací včetně volby konzultantů.
  2. Zpracování vybraných témat z okruhu magisterské zkoušky a jejich přednesení na semináři.
  3. Diskuse nad zpracováním témat a formou jejich přednesu.
  4. Videoprojekce a návštěvy divadelních představení k vybraným tématům.
  5. Diskuse nad ukázkami z inscenací, respektive shlédnutými představeními; konfrontace viděného s okruhy témat k magisterským zkouškám.
  6. Konfrontace teorie a konkrétní zkušeností, prověření toho, jak jsou studenti schopni aplikovat získané poznatky.

Seminář je určený pro přípravu k magisterským zkouškám. Základní důraz je kladený na schopnost uvádět historické a teoretické znalosti do souvislosti s vlastním divadelním myšlením a praxí.

Výsledky učení

  1. Rekapitulace hlavních témat vypsaných pro magisterské zkoušky.
  2. Vedení studentů k tomu, aby dokázali spojit teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.
  3. Umění selekce / rozlišování informací podstatných a vedlejších.
  4. Rozvíjení schopnosti vést dialog na dané téma a formulovat a obhajovat vlastní názor.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BEJBLÍK, Alois - HORNÁT, Jaroslav - LUKEŠ, Milan: Alžbětinské divadlo 1, Shakespearovi předchůdci. 1. vyd. Praha: Odeon, 1978.

BEJBLÍK, Alois - HORNÁT, Jaroslav - LUKEŠ, Milan: Alžbětinské divadlo 2, Shakespearovi současníci. 1. vyd. Praha: Odeon, 1980

BEJBLÍK, Alois - HORNÁT, Jaroslav - LUKEŠ, Milan: Alžbětinské divadlo 3, Drama po Shakespearovi. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985

BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9 (NLN) a 80-7008-096-5 (DÚ)

ČERNÝ, František (ed.): Dějiny českého divadla I, II, III, IV. 1. vyd. Praha: Academia, 1968, 1969, 1977, 1983.

DIGRIN, Zdeněk: Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav, 1995. ISBN 80-7008-044-2

HYVNAR, Jan: Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996. ISBN 80-901671-1-9

KRATOCHVÍL, Karel: Ze světa komedie dell'arte. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987.

LESSING, Gotthold Ephraim: Hamburská dramaturgie.Praha: Odeon, 1980.

MIKEŠ, Vladimír: Divadlo španělského zlatého věku. Praha: Divadelní ústav,1995. ISBN 80-7008-049-3

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Studie I. 1. vyd. Brno: Host, 2007. ISBN: 978-80-7294-239-8

PILÁTOVÁ, Jana: Hnízdo Grotowského. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-239-3

SEMIL, Małgorzata - WYSIŃSKA, Elżbieta: Slovník světového divadla 1945-1990. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1998. ISBN 80-7008-066-3

STANISLAVSKIJ, K. S.: Můj život v umění. 5. vyd. Praha: Odeon, 1983.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Divadlo za časů Nerona a Seneky. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. ISBN 80-7008-185-6

STEHLÍKOVÁ, Eva: Řecké divadlo klasické doby. 1. vyd. Praha: KLP, 1991. ISBN 80-901084-0-7.

VOLEK, Jaroslav: Kapitoly z dějin estetiky. 3. vyd. Praha: SPN, 1966.

+ další materiály dle charakteru projektů a inscenací.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je studován pouze v uzavřené skupině studentů připravujících se na magisterské zkoušky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů