Hledání stylu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HST2 zkouška 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět rozvíjí vlastní studentovu kreativitu, hledá nová řešení ve vazbě na co největší znalost dosavadních experimentů, prohlubuje vědomostní znalosti a psychosomatické dovednosti v oblastech alternativního a loutkového divadla, v nichž se všechny složky rovnoprávně uplatňují a hierarchizují podle akcentu a významu komunikativního sdělení v pevném řádu inscenace.

Forma studia

Diskuse a analýzy textů, výtvarných návrhů, zaznamenaných ukázek z představení.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obsahem semináře je analýza nejrůznějších alternativních divadelních přístupů, disciplin a směrů v souvislosti s magisterskými uměleckými projekty studentů. Jde o pokročilé setkávání všech studentů magisterského stupně skrze výukové programy s jejich vedoucími pedagogy. Vychází se z osobního zaměření každého studenta, který vždy představuje svůj projekt a uvádí ho, za použití audio, foto i video ukázek, do evropského i světového divadelního kontextu. Následuje diskuse všech ostatních studentů i pedagogů, kteří ve vzájemném dialogu hledají jedinečnosti a osobitosti každého budoucího umělce a jeho možnou profilaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Klíma a kol: Divadlo a interakce I-IV

Lehman: Postdramatické divadlo

Adámek Jiří: Theatre musical

Cihlář Ondřej: Nový cirkus

Václavová Denisa a Žižka Tomáš: Site specific

Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo

Eugenio Barba, Nicolas Savarese: Slovník divadelní antropologie

Denisa Václavová, Tomáš Žižka: Site specifik

Tendence v současném myšlení o divadle - sborník, Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě

Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu

Arnold Aronson: Pohled do propasti

Henryk Jurkowski: Proměny ikonosféry

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a známky jsou uděleny na základě úspěšného pohovoru před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Poznámka

Možnost zápisu pouze pro studenty oborů katedry ALD, magisterský stupeň studia.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů