Hledání stylu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HST3 Z 1 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Alice KOUBOVÁ, Marta LJUBKOVÁ, Radoslava SCHMELZOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER, Tomáš ŽIŽKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět rozvíjí vlastní studentovu kreativitu, hledá nová řešení ve vazbě na co největší znalost dosavadních experimentů, prohlubuje vědomostní znalosti a psychosomatické dovednosti v oblastech alternativního a loutkového divadla, v nichž se všechny složky rovnoprávně uplatňují a hierarchizují podle akcentu a významu komunikativního sdělení v pevném řádu inscenace.

Forma studia

Diskuse a analýzy textů, výtvarných návrhů, zaznamenaných ukázek z představení.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obsahem semináře je analýza nejrůznějších alternativních divadelních přístupů, disciplin a směrů v souvislosti s magisterskými uměleckými projekty studentů. Jde o pokročilé setkávání všech studentů magisterského stupně skrze výukové programy s jejich vedoucími pedagogy. Vychází se z osobního zaměření každého studenta, který vždy představuje svůj projekt a uvádí ho, za použití audio, foto i video ukázek, do evropského i světového divadelního kontextu. Následuje diskuse všech ostatních studentů i pedagogů, kteří ve vzájemném dialogu hledají jedinečnosti a osobitosti každého budoucího umělce a jeho možnou profilaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Klíma a kol: Divadlo a interakce I-IV

Lehman: Postdramatické divadlo

Adámek Jiří: Theatre musical

Cihlář Ondřej: Nový cirkus

Václavová Denisa a Žižka Tomáš: Site specific

Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo

Eugenio Barba, Nicolas Savarese: Slovník divadelní antropologie

Denisa Václavová, Tomáš Žižka: Site specifik

Tendence v současném myšlení o divadle - sborník, Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě

Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu

Arnold Aronson: Pohled do propasti

Henryk Jurkowski: Proměny ikonosféry

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a známky jsou uděleny na základě úspěšného pohovoru před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R501
Učebna R501 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ZUPANC-LOTKER S.
14:00–15:30
(paralelka 1)
výuka proběhne online každý týden, kontaktujte pedagoga na sodja.zupanclotker@damu.cz
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŽIŽKA T.
SCHMELZOVÁ R.

17:30–19:00
(paralelka 2)
výuka probíhá každý týden
Út
St
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
HAVELKA J.
LJUBKOVÁ M.

14:00–17:00
(paralelka 3)
výuka probíhá jednou za 14 dní
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
SMOLÍK R.
VÁCLAVOVÁ D.

17:00–20:00
(paralelka 4)
výuka probíhá jednou za 14 dní
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Sodja ZUPANC-LOTKER Učebna R501 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
výuka proběhne online každý týden, kontaktujte pedagoga na sodja.zupanclotker@damu.cz paralelka 1
Po 17:30–19:00 Tomáš ŽIŽKA
Radoslava SCHMELZOVÁ
Atelier
Karlova 26, Praha 1
výuka probíhá každý týden paralelka 2
St 14:00–17:00 Jiří HAVELKA
Marta LJUBKOVÁ
Atelier
Karlova 26, Praha 1
výuka probíhá jednou za 14 dní paralelka 3
St 17:00–20:00 Robert SMOLÍK
Denisa VÁCLAVOVÁ
Atelier
Karlova 26, Praha 1
výuka probíhá jednou za 14 dní paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů