Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - magistr-1920_1ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
303KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-16S
ZK-1-16S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu
Z-6-150P
Z-6-150P
Z-6-150P
Z-6-150P
6
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
303DRM* Dokumentární film - reflexe a metody
ZK-3-18S
Předmět není vypsán
ZK-3-18S
Předmět není vypsán
ZK-3-18S
Předmět není vypsán
ZK-3-18S
Předmět není vypsán
6
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry
Z-2-16S
Předmět není vypsán
Z-2-16S
Předmět není vypsán
2
303PP Pedagogická praxe KDT
Z-5-20S
Z-5-20S
5
303PRAD Právo pro dokumentaristy
Z-2-12S
Z-2-12S
2
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu
Z-2-16S
Z-2-16S
2
303MGT* Seminář k magisterské teoretické práci
Z-1-9S
Z-1-9S
2
303SZDFI* Současný zahraniční dokumentární film
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
12
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
2
303VZ Vyprávět zvukem
Z-2-5S
Předmět není vypsán
Z-2-5S
Předmět není vypsán
2
303VPP* Vývoj a prezentace projektu
Z-1-8S
Z-4-8S
5
303AAF Autorský absolventský film
Z-20-
20
303FIBA Filmová báseň
Z-10-
10
Minimální počet kreditů 92
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
303MOD_1920 Moduly a hostující dílny KDT_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920_4K Modulová výuka FAMU_1920_4k V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
303VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120

303KDTM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů