Autorský absolventský film

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AAF Z 20 česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Film může kombinovat dokumentární prvky se stylizací či prostředky tzv. hraného filmu. Podmínkou začátku realizace cvičení je scénář nebo podrobný námět schválený pedagogem dílny, podpis pedagogů všech zúčastněných kateder a položkový rozpočet schválený vedoucím pedagogem dílny KP a vedoucí produkce STUDIA FAMU. Je možné zvolit i jinou technologii výroby než 16 mm (např. 35 mm, super 16 mm nebo DIGITAL), ale nárok je pouze na kapacity (interní i externí) přepočítané vzhledem k tomuto standardu. O navýšení kapacit lze usilovat podáním žádosti na vnitřní grant FAMU.

Forma studia

Společné praktické cvičení KDT - příprava v Realizační dílně.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Termín a způsob klasifikace:letní semestr, odevzdat do 5. 9. na KDT

Termín odevzdání scénáře (popř. storyboardu): 1. 9. nebo 7.1.

Termín realizace: říjen–červen

Místo natáčení: není určeno

Technologie natáčení: film 16mm nebo 35mm/ DIGITAL, technologické listy pro filmové a video workflow ve SF ke stažení ZDE

Výsledný formát (projekční formát FAMU):QT (.mov) Apple ProRes 1920*1080, příp. 2K; zvuk stereo, AAC, 48kHz

zvuk stereo 48kHz, 16b, AAC 192k nebo PCM, více informací ZDE

Čistá metráž / stopáž: doporučeno - film 16mm/ 35mm 30 - 40 minut, DIGITAL 40 - 50 minut

Počet natáčecích dní: 30 dní

Materiál (počet metrů/kazet/disků/karet): 10 x122m 16mm neg. barva KODAK

Zvukový materiál: není

Obrazová technika: vybavení Studia FAMU/ externí technika dle schváleného rozpočtu

Zvuková technika: 30 dní harddisk + příslušenství

Obrazová postprodukce vč. termínu konce obraz. střihu: 80 frekvencí AVID / Final Cut

Zvuková postprodukce vč. termínu: digitální zvuková střižna 10 frekvencí, nahrání komentáře 3 frekvence, digitální míchací pracoviště 4 frekvence přepis mixu (při překročení metráže odpovídající navýšení)

Přepisy:negativ – TELECINE HDTV/2k/4K – HDD – DVD

Archivace (typ nosiče, místo archivace): data + náhledové DVD, Studio FAMU QT H264nebo ProRes422(HQ)1920x1080)

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ: 100.000,- Kč (pro natáčení na film. surovinu, jinak dle schváleného rozpočtu)

LIMIT PRO ČERPÁNÍ INTERNÍCH NÁKLADŮ: 700.000,- Kč

Doporučená nebo povinná literatura

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity student získá na základě úspěšné prezentace během klauzur.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů