Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - magistr-1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Dokumentární tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK4 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu
 
303ASPR Z 6 150SS Předmět není vypsán 303ASPR Z 6 150SS Předmět není vypsán
Dokumentaristický seminář
 
303DOKS7 Z 2 4ST 303DOKS8 Z 2 4ST
Dokumentární film - reflexe a metody
 
303DRM1 ZK 3 18PS Předmět není vypsán 303DRM2 ZK 3 18PS Předmět není vypsán
Dramaturgický seminář
 
303DRAS7 Z 1 18SS 303DRAS8 Z 1 18SS
Festivalové strategie a základy know-how film industry
 
303FS Z 2 16SS Předmět není vypsán
Pedagogická praxe KDT
 
303PP Z 5 20SS Předmět není vypsán
Právo pro dokumentaristy
 
303PRAD Z 2 12SS Předmět není vypsán
Realizační dílna
 
303RDV5 Z 1 18SS 303RDV6 Z 1 18SS
Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu
 
303REAR Z 2 16SS Předmět není vypsán
Současný zahraniční dokumentární film
 
303SZDFI5 Z 3 3ST 303SZDFI6 Z 3 3ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU4 Z 1 32SS
Vyprávět zvukem
 
303VZ Z 2 5SS Předmět není vypsán
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP4 Z 1 8SS
Filmová báseň
 
303FIBA Z 10 300CS
Minimální počet kreditů za semestr 7 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920_4k V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT_1920
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 10 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 20 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

303KDTM-1819 #