Filmová báseň

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303FIBA zápočet 10 300 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš BOJAR, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 5,6“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/

Krátký poetický film realizovaný na filmovou surovinu 35 mm se zřetelným výtvarným záměrem.

Film si má klást otázky a za pomoci procesu natáčení na ně odpovídat. Práce probíhá iterativně, po úvodních rešerších a formulování tématu následují obhlídky, vstupenkou k natáčení je napsaný námět a scénář, prezentovaný na Auditu námětů, a natáčecí plán, schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, dotáčky, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Výsledky učení

Výsledky učení:

Student se naučí samostatně realizovat film, který odpovídá jeho tvůrčímu záměru. Student prohlubuje dovednost formulovat a promýšlet téma, připravit literární podklady (námět a scénář), vést dialog se štábem (produkčním, kameramanem, zvukařem i střihačem), prosadit v něm svou tvůrčí vizi, ale i nechat se inspirovat pohledem jiných profesí.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha: Dobrovský, 2014. 637 s. Omega. ISBN 978-80-7390-198-1.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

BUŇUEL, Luis: Cinema: instrument of poetry. In: The European cinema reader, Routledge, London; New York 2002, ISBN 0415240913

PASOLINI, Pier Paolo: Film jako poezie a próza, in: Film a doba č. 11, 1965, str. 589-596, F 3131/1965

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzur. Termín: odevzdat 7 dní před klauzurní projekcí.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů