Pedagogická praxe KDT

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303PP zápočet 5 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 110 až 135 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Cílem předmětu je zapojit studenty do pedagogického procesu a vést je k samostatnosti při předávání nabytých znalostí a dovedností. Student asistuje při výuce předmětu „Praktika oboru dokumentární tvorba“, který probíhá v zimním semestru pro první ročníky ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik pro jednotlivé katedry). Nutná znalost základů střihačských programů – Avid a Premiéra.

Výsledky učení

Výsledky učení:

•Studenti si získají základní pedagogickou zkušenost.

•Studenti si prohloubí znalosti střihačských programů Avid a Premiéra.

•Studenti kultivují dialogické schopnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nutná znalost základů střihačského programu - AVID či FINAL CUT.

Literatura

Doporučená literatura:

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3450-7.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast při střihu Praktik oboru dokumentární tvorba (50 %)

•asistence studentům 1. ročníku při střihu natočeného materiálu (50 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů