Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1920-1ročník

Studijní obor: Animovaná tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
309KLB2 Klauzurní zkouška 2
ZK-1-6 S
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
309AKR* Animace kreslená
Z-3-36SS
Z-3-42SS
Z-3-24SS
Z-3-28SS
12
309DAFI* Dějiny animovaného filmu
ZK-2-24S
ZK-3-24S
5
309DIGAN* Digitální animace
Z-2-5PS+13SS+18CS
Z-2-4PS+24SS+14CS
Z-1-3PS+15SS
Z-1-4PS+7SS+10CS
6
309DB* Dílna (animace a režie)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
2
309DAS* Dílna (scénář)
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
309HRT* Herectví
Z-1-12PS+12CS
Z-1-15PS+10CS
2
309HAFN* Hudba v animovaném filmu
ZK-1-24PS
ZK-1-14PS+14SS
2
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2
ZK-2-28PS
2
309LSC1 Literární scénář 1
ZK-2-24SS
2
305P1 Pitching 1 - KP
Z-2-2SO
2
309PTCHN2 Pitching 2
Z-2-24SS
2
309RF* Režie animovaného filmu
Z-1-12PS+12SS
Z-1-12PS+12SS
Z-1-28SS
3
309RAFN* Rozbory animovaných filmů
Z-1-24SS
ZK-2-28SS
Z-1-24SS
ZK-2-28SS
6
309SBFD* Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci
Z-1-12SS
Z-1-14SS
2
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář
ZK-2-24SS
2
309SKP* Soustředění KAT v Poněšicích
Z-1-25PS+15SS
Z-1-25PS+15SS
2
309SMPL Stop-motion animace plošná
ZK-3-24SS+ 24CS
3
309SKAN* Střihová skladba v animovaném filmu
Z-1-28PS
Z-1-24PS
2
309TANN* Teorie animované tvorby
ZK-2-24PS
ZK-2-28PS
4
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+24CS
Z-1-36SS
Z-1-28SS
4
309ZAF Zvuk v animovaném filmu
Z-1-28SS
1
309TD 3D animace - režie a tvorba
Z-2-42PS
2
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 99
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300SPK2_1920_3K Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
309VPB_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
309MOA_1920 Moduly KAT_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 64
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů