Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Animovaná tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 309KLB1 ZK 1 6 S
Letní etuda
 
309LEET ZK 3 90CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 4
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Animace kreslená 309AKR1 Z 3 36SS 309AKR2 Z 3 42SS
Digitální animace 309DIGAN1 Z 2 5PS+13SS+18CS 309DIGAN2 Z 2 4PS+24SS+14CS
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Hudba v animovaném filmu 309HAFN1 ZK 1 24PS 309HAFN2 ZK 1 14PS+14SS
Literární scénář 1 309LSC1 ZK 2 24SS
Možnosti animace 2
 
309MAN2 ZK 2 28PS
Režie animovaného filmu 309RF1 Z 1 12PS+12SS
Seminář: Obrázkový technický scénář
 
309SOS ZK 2 24SS
Soustředění KAT v Poněšicích
 
309SKP1 Z 1 25PS+15SS
Vizuální vyjadřování 309VV1 Z 1 12SS+24CS 309VV2 ZK 2 14SS+28CS
Zimní etuda 309ZE ZK 3 80CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 28 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30