Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Animovaná tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
309KLB2 ZK 1 6 S
Kraťas
 
309KF ZK 6
Minimální počet kreditů za semestr 0 7
Povinné předměty
Animace kreslená 309AKR3 Z 3 24SS 309AKR4 Z 3 28SS
Blackout - příprava 309BOP ZK 2 24SS
Dějiny animovaného filmu
 
309DAFI1 ZK 2 24S
Digitální animace 309DIGAN3 Z 1 3PS+15SS 309DIGAN4 Z 1 4PS+7SS+10CS
Dílna (scénář)
 
309DAS1 Z 1 28DS
Herectví
 
309HRT2 Z 1 12PS+12CS
Kamera v animovaném filmu 309KAF1 Z 1 24PS 309KAF2 ZK 2 28PS
Pitching 1 - KP 305P1 Z 2 2SO
Režie animovaného filmu 309RF3 Z 1 12PS+12SS 309RF4 Z 1 28SS
Rozbory animovaných filmů 309RAFN1 Z 1 24SS 309RAFN2 ZK 2 28SS
Soustředění KAT v Poněšicích
 
309SKP2 Z 1 25PS+15SS
Stop-motion animace plošná 309SMPL ZK 3 24SS+ 24CS
Střihová skladba v animovaném filmu
 
309SKAN1 Z 1 28PS
Vizuální vyjadřování 309VV3 Z 1 12SS+24CS 309VV4 ZK 2 14SS+28CS
Zvuk v animovaném filmu
 
309ZAF Z 1 28SS
3D animace - režie a tvorba
 
309TD Z 2 42PS
Bakalářský film
 
309BAKF1 ZK 2 60CS
Blackout 309BO ZK 5 140CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30