Zjednodušený studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1920-1ročník

Katedra animované tvorby

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Animovaná tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
309AKR2 Animace kreslená 2 Z 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
309DIGAN2 Digitální animace 2 Z 2
309HAFN2 Hudba v animovaném filmu 2 ZK 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář ZK 2
309SKP1 Soustředění KAT v Poněšicích 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
309AKR3 Animace kreslená 3 Z 3
309DIGAN3 Digitální animace 3 Z 1
305P1 Pitching 1 - KP Z 2
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
309RF3 Režie animovaného filmu 3 Z 1
309RAFN1 Rozbory animovaných filmů 1 Z 1
309SMPL Stop-motion animace plošná ZK 3
309VV3 Vizuální vyjadřování 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 18
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309TD 3D animace - režie a tvorba Z 2
309AKR4 Animace kreslená 4 Z 3
309DAFI1 Dějiny animovaného filmu 1 ZK 2
309DIGAN4 Digitální animace 4 Z 1
309DAS1 Dílna (scénář) 1 Z 1
309HRT2 Herectví 2 - Herec, prostor, předmět Z 1
309KAF2 Kamera v animovaném filmu 2 ZK 2
309KLB2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
309RF4 Režie animovaného filmu 4 Z 1
309RAFN2 Rozbory animovaných filmů 2 ZK 2
309SKP2 Soustředění KAT v Poněšicích 2 Z 1
309SKAN1 Střihová skladba v animovaném filmu 1 Z 1
309ZAF Zvuk v animovaném filmu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309DAFI2 Dějiny animovaného filmu 2 ZK 3
309DB1 Dílna (animace a režie) 1 Z 1
309DAS2 Dílna (scénář) 2 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
309RAFN3 Rozbory animovaných filmů 3 Z 1
309SBFD1 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 1 Z 1
309SKAN2 Střihová skladba v animovaném filmu 2 Z 1
309TANN1 Teorie animované tvorby 1 ZK 2
309VV5 Vizuální vyjadřování 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309DB2 Dílna (animace a režie) 2 Z 1
309DAS3 Dílna (scénář) 3 Z 1
309HRT1 Herectví 1 - Nauka o vtipu Z 1
309PTCHN2 Pitching 2 Z 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
309RAFN4 Rozbory animovaných filmů 4 ZK 2
309SBFD2 Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 2 Z 1
309TANN2 Teorie animované tvorby 2 ZK 2
309VV6 Vizuální vyjadřování 6 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 32
Celkem kreditů za ročník 60