Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Animovaná tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bakalářský film 3 - realizace
 
309BAKA3 Z 11 270CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 11
Povinné předměty
Dějiny animovaného filmu 309DAFI2 ZK 3 24S
Digitální animace 309DIGAN5 Z 1 27SS 309DIGAN6 Z 1 21SS
Dílna (animace a režie) 309DB1 Z 1 24DS 309DB2 Z 1 28DS
Dílna (scénář) 309DAS2 Z 1 24DS 309DAS3 Z 1 28DS
Herectví
 
309HRT1 Z 1 15PS+10CS
Pitching 2
 
309PTCHN2 Z 2 24SS
Rozbory animovaných filmů 309RAFN3 Z 1 24SS 309RAFN4 ZK 2 28SS
Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 309SBFD1 Z 1 12SS 309SBFD2 Z 1 14SS
Stop-motion animace prostorová 309SMPR ZK 4 24SS+48CS
Střihová skladba v animovaném filmu 309SKAN2 Z 1 24PS
Teorie animované tvorby 309TANN1 ZK 2 24PS 309TANN2 ZK 2 28PS
Vizuální vyjadřování 309VV5 Z 1 36SS 309VV6 Z 1 28SS
Bakalářský film 309BAKF2 ZK 2 60CS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 21 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT_1920
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30