Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Mg)

Studijní obor: Zpěv
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103ZPE* Zpěv
Z-10-2T
ZK-12-2T
Z-17-2T
Z-16-2T
55
103SZ* Seminář zpěvu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
702HIZ* Italština pro obor Zpěv
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
5
103KP* Koncertní praxe - zpěv
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
12
103SK* Sólová korepetice
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
6
Minimální počet kreditů 41
Volitelné předměty
103ZP4N Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
③ Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr [103ZP4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů