Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Zpěv
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Zpěv 103ZPE7 Z 10 2T 103ZPE8 ZK 12 2T
Seminář zpěvu 103SZ7 Z 2 2T 103SZ8 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Italština pro obor Zpěv
 
702HIZ6 Z 1 2ST 702HIZ7 Z 1 2ST
Koncertní praxe - zpěv
 
103KP3 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu 108OSHP1 Z 2 16PS 108OSHP2 ZK 3 16PS
Praxe v operním studiu 103POST7 Z 3 4T 103POS8 Z 3 4T
Sólová korepetice 103SKP7 Z 1 1T 103SKP8 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 10 12
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr [103ZP4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.