Zjednodušený studijní plán Obor Zpěv (Mg)

Katedra zpěvu a operní režie

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
702HIZ6 Italština pro obor Zpěv 6 Z 1
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
103POST7 Praxe v operním studiu 7 Z 3
103SZ7 Seminář zpěvu 7 Z 2
103SKP7 Sólová korepetice 7 Z 1
103ZPE7 Zpěv 7 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
702HIZ7 Italština pro obor Zpěv 7 Z 1
103KP3 Koncertní praxe - zpěv 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
103POS8 Praxe v operním studiu 8 Z 3
103SZ8 Seminář zpěvu 8 Z 2
103SKP8 Sólová korepetice 8 Z 1
103ZPE8 Zpěv 8 ZK 12
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HIZ8 Italština pro obor Zpěv 8 Z 1
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
103POS9 Praxe v operním studiu 9 Z 3
103SZ9 Seminář zpěvu 9 Z 2
103SK9 Sólová korepetice 9 Z 2
103ZPE9 Zpěv 9 Z 17
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HIZ9 Italština pro obor Zpěv 9 ZK 2
103KP4 Koncertní praxe - zpěv 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
103POS0 Praxe v operním studiu 10 Z 3
103SZ0 Seminář zpěvu 10 Z 2
103SK0 Sólová korepetice 10 Z 2
103ZPE0 Zpěv 10 Z 16
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60