Zjednodušený studijní plán Obor Zpěv (Mg)

Katedra zpěvu a operní režie

Studijní obor: Zpěv
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
702HIZ6 Italština pro obor Zpěv 6 Z 1
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 Z 2
103POST7 Praxe v operním studiu 7 Z 3
103SZ7 Seminář zpěvu 7 Z 2
103SKP7 Sólová korepetice 7 Z 1
103ZPE7 Zpěv 7 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
702HIZ7 Italština pro obor Zpěv 7 Z 1
103KP3 Koncertní praxe 3 - zpěv Z 1
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 Z 4
103POS8 Praxe v operním studiu 8 Z 3
103SZ8 Seminář zpěvu 8 Z 2
103SKP8 Sólová korepetice 8 Z 1
103ZPE8 Zpěv 8 ZK 12
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 ZK 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HIZ8 Italština pro obor Zpěv 8 Z 1
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
103POS9 Praxe v operním studiu 9 Z 3
103SZ9 Seminář zpěvu 9 Z 2
103SK9 Sólová korepetice 9 Z 2
103ZPE9 Zpěv 9 Z 17
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HIZ9 Italština pro obor Zpěv 9 ZK 2
103KP4 Koncertní praxe 4 - zpěv Z 1
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
103POS0 Praxe v operním studiu 10 Z 3
103SZ0 Seminář zpěvu 10 Z 2
103SK0 Sólová korepetice 10 Z 2
103ZPE0 Zpěv 10 Z 16
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60