Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Zpěv 103ZPE9 Z 17 2T 103ZPE0 Z 16 2T
Seminář zpěvu 103SZ9 Z 2 2T 103SZ0 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 19 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Italština pro obor Zpěv 702HIZ8 Z 1 2T 702HIZ9 ZK 2 2T
Koncertní praxe 103KP4 Z 1
Poetika interpretačního výkonu 108PIV3 Z 2 BLOK 108PI4 Z 4 BLOK
Praxe v operním studiu 103POS9 Z 3 4T 103POS0 Z 3 4T
Sólová korepetice 103SK9 Z 2 1T 103SK0 Z 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 8 12
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Mg) - výběr [103ZP4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.