Praxe v operním studiu 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103POS0 Z 3 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je nabytí praktických zkušeností při přípravě a realizaci operního představení. V průběhu praxe se rozvíjejí a prohlubují znalosti a tvůrčí schopnosti nutné k praktickému zvládnutí režijního záměru v situaci vedení týmové spolupráce.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Řídí se dramaturgickým plánem operního studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Daný dramaturgický plán.

Hodnoticí metody a kritéria

Nabytí dovedností práce s herci nebo operními pěvci.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů