Praxe v operním studiu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103POS8 Z 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student vystoupil ve středně velké roli v inscenaci operního studia HAMU.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praxe v operním studiu připravuje studenta k profesní dráze operního pěvce, která v dnešní době představuje syntézu pěveckého a dramatického výkonu.

Inscenace operního studia se realizují ve školním divadle, které poskytuje podmínky srovnatelné s profesionálním divadelním provozem (tzn. technické vybavení jeviště, kostýmy, rekvizity, líčení atd.), event. v pronajatém divadle splňujícím tyto nároky.

Tematické okruhy:

Práce na hudebním a hereckém zvládnutí středně velké role pod vedením dirigenta a režiséra.

Doporučená nebo povinná literatura

Dramaturgie operního studia je volena s ohledem na hlasové obory studentů, k realizaci jsou vhodné zejména opery předklasického období, období klasicismu či opery 20. století, např.:

BRITTEN, Benjamin. Zneuctění Lukrécie

CIMAROSA, Domenico. Il matrimonio segreto

FISHER, Jan Frank. Polapená nevěra

FIŠER, Luboš. Lancelot

HAYDN, Joseph. Lékárník

LORTZING, Albert. Pytlák

LORTZING, Albert. Zkouška na operu

MARTINŮ, Bohuslav. Alexander bis

MARTINŮ, Bohuslav. Ariadna

MARTINŮ, Bohuslav. Hlas lesa

MARTINŮ, Bohuslav. Veselohra na mostě

MARTINŮ, Bohuslav. Ženitba

MONTEVERDI, Claudio. Korunovace Poppey

MOZART, Wolfgang Amadeus. Bastien a Bastienka

MOZART, Wolfgang Amadeus. Cosi fan tutte

MOZART, Wolfgang Amadeus. Figarova svatba

MOZART, Wolfgang Amadeus. La finta giardiniera

MOZART, Wolfgang Amadeus. La finta semplice

PERGOLESI, Giovanni Baptista. La serva padrona

PURCELL, Henry. Dido a Aeneas

TELEMANN, Georg Philipp. Pimpinone

Hodnoticí metody a kritéria

Účast ve výuce 90 %, účinkování ve středně velké roli v rámci inscenace operního studia HAMU.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů