Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Studijní obor: Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204IRT* Inscenační tvorba
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-7-8T
ZK-7-8T
ZK-12-12T
ZK-12-12T
50
204RDV* Režijní a dramaturgická tvorba
ZK-4-2T
ZK-4-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-6-6T
ZK-6-6T
30
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty
204TLH* Tělo v historii
Z-1-2ST
ZK-1-2ST
Z-1-2T
ZK-2-2T
5
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
204ELD* Úvod do estetiky loutkového divadla
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
204SCH* Seminář ke scénické hudbě
Z-1-2T
Z-1-2T
2
204PHK* Prostor - hmota - komunikace
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
204DJF* Dramaturgie jako funkce
Z-1-2ST
1
204HUS* Hudební seminář
Z-1-2T
Z-1-2T
2
204MLV* Jevištní mluva - individuálně
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204KPB* Konzultace práce k bakalářské zkoušce
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
204KRI* Kritický seminář
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
204LEP* Literární příprava
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
10
204PRS1 Produkční seminář 1
Z-1-2ST
1
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1
Z-1-2T
1
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1
Z-1-20S
1
204ZPE* Zpěv - individuálně
Z-1-1T
Z-1-1T
2
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204ARDB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 146
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 34
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů