Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 204IRT3 ZK 7 8T 204IRT4 ZK 7 8T
Režijní a dramaturgická tvorba 204RDV3 ZK 5 4T 204RDV4 ZK 5 4T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty
Tělo v historii 204TLH1 Z 1 2ST 204TLH2 ZK 1 2ST
Seminář ke scénické hudbě 204SCH1 Z 1 2T 204SCH2 Z 1 2T
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Kritický seminář 204KRI3 Z 1 2T 204KRI4 ZK 1 2T
Literární příprava 204LEP3 Z 2 2T 204LEP4 ZK 2 2T
Produkční seminář 1 204PRS1 Z 1 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 11 12
Počet předepsaných kreditů celkem 23 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30