Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla – 1. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 204IRT1 ZK 6 8T 204IRT2 ZK 6 8T
Herecká tvorba 1 204HTR1 ZK 3 8T
Režijní a dramaturgická tvorba 204RDV1 ZK 4 2T 204RDV2 ZK 4 4T
Minimální počet kreditů za semestr 13 10
Povinné předměty
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Úvod do estetiky loutkového divadla 204ELD1 Z 1 2T 204ELD2 ZK 1 2T
Prostor - hmota - komunikace 204PHK1 Z 1 3T 204PHK2 Z 1 3T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Dramaturgie jako funkce 204DJF1 Z 1 2ST 204DJF2 ZK 1 2ST
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 204LDD1 ZK 1 2T
Jevištní mluva - individuálně 204MLV1 Z 1 1T 204MLV2 Z 1 1T
Kritický seminář 204KRI1 Z 1 2T 204KRI2 ZK 1 2T
Literární příprava 204LEP1 Z 1 2T 204LEP2 ZK 1 2T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD1 Z 1 2T
Přípravný kurz 703PKD Z 1 KURZ
Zpěv - individuálně 204ZPE1 Z 1 1T 204ZPE2 Z 1 1T
Základy jevištní techniky - kurz 1 204ZJT1 Z 1 20S
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2T 702DAOU2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30