Zjednodušený studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
204HUS2 Hudební seminář 2 Z 1
204IRT2 Inscenační tvorba 2 ZK 6
204MLV2 Jevištní mluva - individuálně 2 Z 1
204KRI2 Kritický seminář 2 ZK 1
204LEP2 Literární příprava 2 ZK 1
204PHK2 Prostor - hmota - komunikace 2 Z 1
204RDV2 Režijní a dramaturgická tvorba 2 ZK 4
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 ZK 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
204ZPE2 Zpěv - individuálně 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
204IRT3 Inscenační tvorba 3 ZK 7
204KRI3 Kritický seminář 3 Z 1
204LEP3 Literární příprava 3 Z 2
204RDV3 Režijní a dramaturgická tvorba 3 ZK 5
204SCH1 Seminář ke scénické hudbě 1 Z 1
204TLH1 Tělo v historii 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
204IRT4 Inscenační tvorba 4 ZK 7
204KRI4 Kritický seminář 4 ZK 1
204LEP4 Literární příprava 4 ZK 2
204PRS1 Produkční seminář 1 Z 1
204RDV4 Režijní a dramaturgická tvorba 4 ZK 5
204SCH2 Seminář ke scénické hudbě 2 Z 1
204TLH2 Tělo v historii 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 24

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204IRT5 Inscenační tvorba 5 ZK 12
204KPB1 Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1 Z 1
204LEP5 Literární příprava 5 Z 2
204RDV5 Režijní a dramaturgická tvorba 5 ZK 6
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 Z 1
204TLH3 Tělo v historii 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204IRT6 Inscenační tvorba 6 ZK 12
204KPB2 Konzultace práce k bakalářské zkoušce 2 Z 1
204LEP6 Literární příprava 6 ZK 2
204RDV6 Režijní a dramaturgická tvorba 6 ZK 6
204TLH4 Tělo v historii 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 23

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60