Režijní a dramaturgická tvorba 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204RDV6 zkouška 6 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 87 až 117 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA, Tomáš PROCHÁZKA

Obsah

Studium je založeno na souběžném prolínání praktické a teoretické složky výuky. Důraz je kladen na autorský, tvůrčí přístup k oboru. Od pozornosti k základním pojmům jako jsou dramatická situace a herecké jednání v ní, fabule, motiv, téma, kompozice situace a z ní vyplývající časoprostorové řešení (mizanscéna) k specifickému tvůrčímu rukopisu studenta.

Specifikace jednotlivých semestrů:

 1. od myšlení o divadle k myšlení divadlem, dramatická situace a její alternativy,
 2. kompozice v čase a prostoru,
 3. metafora, příběh a jeho alternativy,
 4. téma a proces tvorby od prvních stimulů po zkoušení s herci,
 5. syntéza všech složek inscenace,
 6. komplexní přístup k autorskému divadelnímu dílu.

Výsledky učení

 1. Výchova k režisérské a dramaturgické tvorbě s důrazem na individuální talentové dispozice studentů.
 2. Kultivace tvůrčího potenciálu studentů v kontextu současných alternativních či loutkových divadelních proudů a tendencí.
 3. Příprava studentů ke spolupráci se studenty ostatních oborů (scénografie, herectví) a k realizaci samostatných praktických cvičení a klauzurních představení.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost základní literatury k oboru.
 2. Návštěva divadelních představení, významných festivalů českých i zahraničních.
 3. Vyvíjení tvůrčích aktivit i mimo rámec školních cvičení a představení.
 4. Plnohodnotná účast na předmětu inscenační tvorba (realizace samostatných cvičení a klauzurních inscenací).

Literatura

Brook, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha 1988

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Divadelný ústav, Bratislava 2007

Vostrý, Jaroslav: Režie je umění, NAMU, Praha 2009

Scherhaufer, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie I-III, Divadelný ústav, Bratislava, 1998-1999

Donellan, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha 2007

Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann a synové, Praha 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Předmět je studován pouze v uzavřené ročníkové skupině, v každém studijním programu je průběh výuky specifikován dle osobnosti vedoucího ročníku.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R110
Učebna - teorie

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘIČKA L.
PROCHÁZKA T.

12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Lukáš JIŘIČKA
Tomáš PROCHÁZKA
Učebna - teorie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů