Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 3. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 204IRT5 ZK 12 12T 204IRT6 ZK 12 12T
Režijní a dramaturgická tvorba 204RDV5 ZK 6 6T 204RDV6 ZK 6 6T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty
Tělo v historii 204TLH3 Z 1 2T 204TLH4 ZK 2 2T
Konzultace práce k bakalářské zkoušce 204KPB1 Z 1 1T 204KPB2 Z 1 1T
Literární příprava 204LEP5 Z 2 2T 204LEP6 ZK 2 2T
Loutkovost a loutkovitost 1 204LOL1 ZK 1 2T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD4 ZK 2 2T
Současné podoby alternativního divadla 204PAD2 ZK 1 2T
Specifika loutkového divadla 1 204LDS1 Z 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 6
Počet předepsaných kreditů celkem 26 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30