Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Studijní obor: Scénografie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204SCM* Scénografická tvorba
ZK-3-1T
ZK-3-1T
ZK-3-1T
ZK-3-1T
12
204ISM* Inscenační tvorba
ZK-15-12T
ZK-15-12T
ZK-17-12T
ZK-17-12T
64
204SPM* Inscenační praxe
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
4
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty
204AUR* Autorská realizace
ZK-3-5T
ZK-3-5T
6
204HST* Hledání stylu
Z-1-3T
ZK-2-3T
Z-1-3T
ZK-2-3T
6
204JVR* Jevištní realizace - individ.
ZK-2-1T
ZK-2-1T
4
204MGS* Magisterský seminář
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204PVD* Paralely výtvarného umění a divadla
Z-1-3T
ZK-2-3T
3
204TTK* Technologie a technické kreslení
ZK-2-3T
ZK-2-3T
4
Minimální počet kreditů 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204ASCM4 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů