Inscenační praxe 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204SPM3 ZK 1 4T česky zimní

Garant předmětu

Andrea KRÁLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Andrea KRÁLOVÁ, Marta LJUBKOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Tomáš ŽIŽKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem předmětu je využití kreativní iniciativy studentů v rámci i mimo rámec jejich studijních povinností.

Forma studia

Příprava, realizace a následná reflexe inscenací a scénických událostí vychází z podnětů osobitých semestrálních úkolů, dále pak z možností, které se nabízí studentům v rámci spoluprací s divadly, školami a dalšími kulturními subjekty. Prochází napříč všemi ročníky studia a podporuje týmovou spolupráci studentů, kteří by se v běžném studijním cyklu nepotkali.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obohacení možností studia v „nepravidelných“ tvůrčích počinech, vytvoření prostoru pro první kontakty v mimoškolním prostoru, tvorba projektů jako základ budoucí tvůrčí práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně doporučuje pedagog dle potřeby k jednotlivým projektům.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Inscenační nápad a jeho konzultace.
  2. Režijně-dramaturgicko-scénografická koncepce.
  3. Inscenační příprava a tvorba realizačního týmu.
  4. Studium inscenace.
  5. Reflexe.
  6. Případná prezentace inscenace na kolokviích a festivalech.

Poznámka

Volitelný předmět.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů