Inscenační praxe 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204SPM3 ZK 1 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem předmětu je využití kreativní iniciativy studentů v rámci i mimo rámec jejich studijních povinností.

Forma studia

Příprava, realizace a následná reflexe inscenací a scénických událostí vychází z podnětů osobitých semestrálních úkolů, dále pak z možností, které se nabízí studentům v rámci spoluprací s divadly, školami a dalšími kulturními subjekty. Prochází napříč všemi ročníky studia a podporuje týmovou spolupráci studentů, kteří by se v běžném studijním cyklu nepotkali.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obohacení možností studia v „nepravidelných“ tvůrčích počinech, vytvoření prostoru pro první kontakty v mimoškolním prostoru, tvorba projektů jako základ budoucí tvůrčí práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně doporučuje pedagog dle potřeby k jednotlivým projektům.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Inscenační nápad a jeho konzultace.
  2. Režijně-dramaturgicko-scénografická koncepce.
  3. Inscenační příprava a tvorba realizačního týmu.
  4. Studium inscenace.
  5. Reflexe.
  6. Případná prezentace inscenace na kolokviích a festivalech.

Poznámka

Volitelný předmět.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů