Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografická tvorba 204SCM1 ZK 3 1T 204SCM2 ZK 3 1T
Inscenační tvorba 204ISM1 ZK 15 12T 204ISM2 ZK 15 12T
Inscenační praxe 204SPM1 ZK 1 4T 204SPM2 ZK 1 4T
Minimální počet kreditů za semestr 19 19
Povinné předměty
Autorská realizace 204AUR3 ZK 3 5T 204AUR4 ZK 3 5T
Hledání stylu 204HST1 Z 1 3T 204HST2 ZK 2 3T
Paralely výtvarného umění a divadla 204PVD1 Z 1 3T 204PVD2 ZK 2 3T
Technologie a technické kreslení 204TTK7 ZK 2 3T 204TTK8 ZK 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 7 9
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2T 702DAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 29 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30