Technologie a technické kreslení 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TTK8 ZK 2 3T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. V souznění s hlavním předmětem se student seznámí se způsoby technické přípravy jevištního artefaktu (technologie, vizualizace realizačního návrhu).
  2. Příprava průvodních grafických materiálů.

Forma studia

  1. Technické řešení hlavního semestrálního zadání v předmětu Scénografická tvorba.
  2. Divadelní program nebo plakát k danému tématu (titulu).
  3. Alternativní postupy.
  4. Částečný náhled současných technologických trendů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Tutorialy grafických programů.

Hodnoticí metody a kritéria

Ve spolupráci s pedagogem hlavního předmětu je hodnocen rozsah a kvalita vykonaných zadání.

Poznámka

Předmět je nepřímou součástí předmětu Scénografická tvorba.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů