Zjednodušený studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
204AUR3 Autorská realizace 3 ZK 3
204HST1 Hledání stylu 1 Z 1
204SPM1 Inscenační praxe 1 ZK 1
204ISM1 Inscenační tvorba 1 ZK 15
204PVD1 Paralely výtvarného umění a divadla 1 Z 1
204SCM1 Scénografická tvorba 1 ZK 3
204TTK7 Technologie a technické kreslení 7 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
204AUR4 Autorská realizace 4 ZK 3
204HST2 Hledání stylu 2 ZK 2
204SPM2 Inscenační praxe 2 ZK 1
204ISM2 Inscenační tvorba 2 ZK 15
204PVD2 Paralely výtvarného umění a divadla 2 ZK 2
204SCM2 Scénografická tvorba 2 ZK 3
204TTK8 Technologie a technické kreslení 8 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HST3 Hledání stylu 3 Z 1
204SPM3 Inscenační praxe 3 ZK 1
204ISM3 Inscenační tvorba 3 ZK 17
204JVR1 Jevištní realizace - individ. 1 ZK 2
204MGS1 Magisterský seminář 1 Z 1
204SCM3 Scénografická tvorba 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HST4 Hledání stylu 4 ZK 2
204SPM4 Inscenační praxe 4 ZK 1
204ISM4 Inscenační tvorba 4 ZK 17
204JVR2 Jevištní realizace - individ. 2 ZK 2
204MGS2 Magisterský seminář 2 Z 1
204SCM4 Scénografická tvorba 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60