Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografická tvorba 204SCM3 ZK 3 1T 204SCM4 ZK 3 1T
Inscenační tvorba 204ISM3 ZK 17 12T 204ISM4 ZK 17 12T
Inscenační praxe 204SPM3 ZK 1 4T 204SPM4 ZK 1 4T
Minimální počet kreditů za semestr 21 21
Povinné předměty
Hledání stylu 204HST3 Z 1 3T 204HST4 ZK 2 3T
Jevištní realizace - individ. 204JVR1 ZK 2 1T 204JVR2 ZK 2 1T
Magisterský seminář 204MGS1 Z 1 1T 204MGS2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 4 5
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk z 1 zk 2
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30