Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1920-1ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
307KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
ZK-2-
6
307ZKZ* Zimní klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
ZK-2-
6
Minimální počet kreditů 12
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
307AC1 Ateliér klasické fotografie 1
ZK-4-24S
4
307CHEZ* Chemické základy fotografie
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
307DT* Dějiny a teorie fotografie
ZK-4-4T
ZK-4-4T
8
307FV* Forma a obsah výtvarného díla
ZK-2-24S
ZK-2-28S
4
307FAR* Fotografie architektury
ZK-2-39S
ZK-2-39S
4
307DF* Fotografie dokumentární
ZK-2-26S
ZK-2-26S
4
307FKR* Fotografie krajiny
ZK-2-39S
ZK-2-39S
4
307FVS* Fotografie ve studiu
ZK-2-26S
ZK-2-13S
4
307GD* Grafický design a fotografie
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
8
307FS* Katederní soustředění
Z-2-2/D
Z-2-2/D
Z-2-2/D
6
307NOM1 Nová média a multimédia 1
ZK-2-2T
2
307NMG2 Nová média a 3D grafika 2
ZK-2-2T
2
307FOZ* Optické základy fotografie
ZK-2-13S
ZK-2-13S
4
307PD* Práce s počítači a digitální zobrazování
ZK-2-26S
ZK-2-26S
ZK-2-26S
6
307HP* Přednášky hostů
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
12
307PUS Příprava na praktickou SZZK
Z-1-
1
307SB* Seminář bakalářské práce
Z-4-2T
Z-4-2T
8
307FU* Současná fotografie a umění
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
307TPS Technická příprava na SZZK
Z-1-
1
307TFOT* Techniky fotografie
ZK-2-26S
ZK-2-26S
ZK-2-26S
6
307SGD* Úvod do současného grafického designu
ZK-2-1T
ZK-2-2T
4
307VP* Výstavní projekt zimního semestru
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
12
307VYP* Výstavní projekt
ZK-3-13S
ZK-3-13S
6
Minimální počet kreditů 133
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
307DFB_1920 Dílny KF_1920 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
307AB_1920 Ateliéry KFB_1920 V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
20
300SPK1_1920_4K Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
307VPBF_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
307MOD Moduly KF
0
307MOD_1920 Moduly KF_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 188
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -8
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů