Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
307KLZ1 ZK 2
Zimní klauzurní zkouška
 
307ZKZ1 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Ateliér klasické fotografie 1 307AC1 ZK 4 24S
Chemické základy fotografie
 
307CHEZ1 ZK 2 2T 307CHEZ2 ZK 2 2T
Dějiny a teorie fotografie
 
307DT1 ZK 4 4T 307DT2 ZK 4 4T
Forma a obsah výtvarného díla
 
307FV1 ZK 2 24S 307FV2 ZK 2 28S
Fotografie architektury
 
307FAR1 ZK 2 39S
Fotografie krajiny
 
307FKR1 ZK 2 39S 307FKR2 ZK 2 39S
Katederní soustředění
 
307FS1 Z 2 2/D
Optické základy fotografie
 
307FOZ1 ZK 2 13S 307FOZ2 ZK 2 13S
Práce s počítači a digitální zobrazování
 
307PD1 ZK 2 26S 307PD2 ZK 2 26S
Přednášky hostů 307HP1 Z 2 13S 307HP2 Z 2 13S
Techniky fotografie
 
307TFOT1 ZK 2 26S 307TFOT2 ZK 2 26S
Úvod do současného grafického designu
 
307SGD1 ZK 2 1T 307SGD2 ZK 2 2T
Výstavní projekt zimního semestru
 
307VP1 ZK 4 2T
Výstavní projekt
 
307VYP1 ZK 3 13S
Minimální počet kreditů za semestr 40 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dílny KF_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Ateliéry KFB_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 42 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -12 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30