Optické základy fotografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOZ1 ZK 2 13S česky zimní

Garant předmětu

Vladan KRUMPL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladan KRUMPL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií.

Forma studia

Hodnocení:

ZS zápočet: udělený na základě testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

LS zkouška: test a pohovor, hodnocení odevzdaných cvičení, posuzuje se přesné dodržení zadání a kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou

Obsah kurzu

Popis předmětu, úkoly: (cvičení 1P1)

1.Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů.

2.Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů - výhody a způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky

3.Základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití

Praktická část práce s fotoaparátem Sinar, - zhotovení

1 reprodukce pod sklem s šedým a barevným klínem - ukázka převodu barev do černobílé škály, určení správné expozice a ukázka způsobů vyvolání 6x9 cm. (1 zvětšenina 24x30 cm)

4.Konstrukce objektivů a jejich vady, rozlišení

Praktická část krajní možnosti školních objektivů, zorné pole, základní testy rozlišovací schopnosti,

1 fotografie struktury povrchu předmětu s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky vyvolání filmu 9x12 cm. (1 zvětšenina 30x40 cm)

5.Perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu scény v ateliéru

Praktická část

2 fotografie kompozic geometrických předmětů s rozdílným nasvětlením a perspektivou u jednoho s využitím restituce. (2 zvětšeniny 30x40 cm)

6.Práce s fotoaparátem Sinar a digitální zadní stěnou Sinarback 54H, digitální fotoaparáty, možnosti využití, porovnání výsledků analogové a digitální fotografie.

Praktická část následující cvičení budou vždy současnou konfrontací obou technologií v návaznosti na cvičení Práce s počítači a digitální zobrazování.

7.Technické základy fotografování skla, možnosti nasvětlení, použitý materiál

2 fotografie 30x40 fotografie na světlém na tmavém pozadí + 1 digitální záznam, tisk

8.Technické základy fotografování kovových předmětů

1 fotografie 30x40 + digitální záznam, tisk

9.Technické základy fotografování porcelánu

2 fotografie 30x40 na světlém a tmavém pozadí + 1 digitální záznam, tisk

POZOR jednotlivá cvičení se odevzdávají postupně podle vypsaných termínů nikoliv až na konci semestru

Popis předmětu, teoretická část:

1.Základní vlastnosti světla

Co je světlo, vlnění a jeho vlastnosti, jednotky popisující periodické vlnění, elektromagnetické záření, rychlost světla

2.Základy geometrické optiky

odraz, totální odraz, ohyb, disperze

3.Zrcadla a čočky

Sférická zrcadla, sférické a asférické čočky, vady

4.Vlnová optiky

Interference, difrakce, rozlišení dané difrakcí, polarizace, 3D zobrazení

5.Fotoaparát

Ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti, typy objektivů, expozimetr, expozice

6.Lidské oko a zrakové vnímání

Zaostření a akomodace, duhovka, čočka, sítnice, citlivost, vady, světelné vnímání, binokulární vidění, 3D, 2D

7.Barvy

Spektrální barvy, aditivní a subtraktivní mísení barev, barevné vnímání, teplota chromatičnosti

8.Digitální obraz

Obrazová data, rozlišení, CCD a CMOS čipy, obrazové zpracování, displeje, optické ukládání dat, holografické paměti, budoucnost fotoniky

9.Světlo v moderní fyzice

Částice a vlnění, atomová spektra, stimulovaná emise, laser, LED, OLED

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury:

Zaoral Ladislav: Fyzikální základy fotografie, 1956

Schroder Gottfried: Technická optika, 1981

Jiráček M, Hálková A, Morávek J, Fotografický slovník, 1955

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie 2002

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

www.wikipedia.org

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

ZS zápočet: udělený na základě testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

LS zkouška: test a pohovor, hodnocení odevzdaných cvičení, posuzuje se přesné dodržení zadání a kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRUMPL V.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–20:35 Vladan KRUMPL PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů