Optické základy fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOZ1 ZK 2 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je teoreticky seznámit studenta s fyzikálními vlastnostmi světla, s konstrukcí optických přístrojů a digitálním záznamem fotografického obrazu.

Forma studia

Prezenční výuka

Předpoklady a další požadavky

Nesjou

Obsah kurzu

1.Základní vlastnosti světla

Co je světlo, vlnění a jeho vlastnosti, jednotky popisující periodické vlnění, elektromagnetické záření, rychlost světla

2.Základy geometrické optiky

odraz, totální odraz, ohyb, disperze

3.Zrcadla a čočky

Sférická zrcadla, sférické a asférické čočky, vady

4.Vlnová optiky

Interference, difrakce, rozlišení dané difrakcí, polarizace.

5.Fotoaparát

Ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti, typy objektivů, expozimetr, expozice

6.Lidské oko a zrakové vnímání

Zaostření a akomodace, duhovka, čočka, sítnice, citlivost, vady, světelné vnímání, binokulární vidění, 3D, 2D

7.Barvy

Spektrální barvy, aditivní a subtraktivní mísení barev, barevné vnímání, teplota chromatičnosti

8.Digitální obraz

Obrazová data, rozlišení, CCD a CMOS čipy, obrazové zpracování, displeje, optické ukládání dat, holografické paměti, budoucnost fotoniky

9.Světlo v moderní fyzice

Částice a vlnění, atomová spektra, stimulovaná emise, laser, LED, OLED

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury:

Zaoral Ladislav: Fyzikální základy fotografie, 1956

Schroder Gottfried: Technická optika, 1981

Jiráček M, Hálková A, Morávek J, Fotografický slovník, 1955

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie 2002

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

www.wikipedia.org

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

ZS zápočet: udělený na základě testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

LS zkouška: test a pohovor, hodnocení odevzdaných cvičení, posuzuje se přesné dodržení zadání a kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů