Optické základy fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOZ1 zkouška 2 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

1.Základní vlastnosti světla

Co je světlo, vlnění a jeho vlastnosti, jednotky popisující periodické vlnění, elektromagnetické záření, rychlost světla

2.Základy geometrické optiky

odraz, totální odraz, ohyb, disperze

3.Zrcadla a čočky

Sférická zrcadla, sférické a asférické čočky, vady

4.Vlnová optiky

Interference, difrakce, rozlišení dané difrakcí, polarizace.

5.Fotoaparát

Ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti, typy objektivů, expozimetr, expozice

6.Lidské oko a zrakové vnímání

Zaostření a akomodace, duhovka, čočka, sítnice, citlivost, vady, světelné vnímání, binokulární vidění, 3D, 2D

7.Barvy

Spektrální barvy, aditivní a subtraktivní mísení barev, barevné vnímání, teplota chromatičnosti

8.Digitální obraz

Obrazová data, rozlišení, CCD a CMOS čipy, obrazové zpracování, displeje, optické ukládání dat, holografické paměti, budoucnost fotoniky

9.Světlo v moderní fyzice

Částice a vlnění, atomová spektra, stimulovaná emise, laser, LED, OLED

Výsledky učení

Cílem tohoto předmětu je teoreticky seznámit studenta s fyzikálními vlastnostmi světla, s konstrukcí optických přístrojů a digitálním záznamem fotografického obrazu.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou

Literatura

Seznam literatury:

Zaoral Ladislav: Fyzikální základy fotografie, 1956

Schroder Gottfried: Technická optika, 1981

Jiráček M, Hálková A, Morávek J, Fotografický slovník, 1955

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie 2002

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

www.wikipedia.org

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

ZS zápočet: udělený na základě testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

LS zkouška: test a pohovor, hodnocení odevzdaných cvičení, posuzuje se přesné dodržení zadání a kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů