Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
307EPC1 Picture and its context 1 anglicky Z 2
307PVY1 Profilová výstava česky ZK 8 ZK 8
307RSTT1 Reflexe ze stáží a témata teoretických prací 1
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
307SVSKF1 Služby ve Studiu KF 1 česky Z 4 24S Z 4 24S
307SVSKF2 Služby ve Studiu KF 2 česky Z 4 24S Z 4 24S
307STK1 Sítotisk 1
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
307TK1 Texty a kontexty anglicky, česky ZK 2 2T