Fotografie krajiny 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FKR1 ZK 2 39S česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na práci v plenéru s využitím přirozeného světla, na práci s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii jako prostředku podávající výpověď o konkrétním místě. Seznamuje studenty se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci do plochy fotografie. V praktické části je pozornost věnována práci se středoformátovým přístrojem, vhodnému využívání světla, vlivu počasí a možnostem používání klasické techniky.

Forma studia

Předmět je zaměřen na práci v plenéru s využitím přirozeného světla, na práci s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii jako prostředku podávající výpověď o konkrétním místě.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Po počátečním krajinářském úvodu budou studenti realizovat společné cvičení zaměřené na určitou lokalitu. Cílem je charakterizovat její začlenění do širšího celku s vyzdvižením jednotlivých specifických prvků této lokality. V zimním semestru se bude realizovat lokalita Prokopské údolí v Praze.

Odevzdává se 5 až 7 fotografií pořízených na klasický, minimálně středoformátový fotoaparát a zhotovení klasických černobílých fotografií na barytové podložce. Rozměr fotografií 30 x 40 cm

Tématické fotografické akce - budou realizovány v průběhu každého semestru. Fotografie musí být prezentovány a budou hodnoceny podle předem nastavených pravidel.

Doporučená nebo povinná literatura

Literature:

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Bárta, J., Helfert, Z., Horníčková, D., Lutterer, I., Dejmal, I., Jůn, L.., Kotalík, J. T.: Letem českým světem 1898/1998, Studio JB, Lomnice nad Popelkou1999

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 80% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů