Fotografie krajiny 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FKR1 zkouška 2 39 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Po počátečním krajinářském úvodu budou studenti realizovat společné cvičení zaměřené na určitou lokalitu. Cílem je charakterizovat její začlenění do širšího celku s vyzdvižením jednotlivých specifických prvků této lokality. Je nezbytné se naučit pracovat s místními obyvateli a pokusit se získat maximum informací, popřípadě je začlenit do svého projektu a využít jejich detailních znalostí k obohacení svého záměru. V zimním semestru se bude realizovat lokalita Soutoku Vltavy s Berounkou na Zbraslavi, včetně přilehlých lokalit, které budou blíže specifikovány. Do svého zájmu můžete zahrnout i lokalitu hradiště na Závisti, či Radotín a Černošice, které leží na protějším břehu Vltavy a Berounky.

Odevzdává se 5 až 7 fotografií pořízených na klasický, nebo digitální fotoaparát a následné zhotovení klasických černobílých fotografií na barytové podložce. Rozměr fotografií 30 x 40 cm, nebo tisků A3 pořízených na školní tiskárně Canon.

Výsledky učení

Předmět je zaměřen na práci v plenéru s využitím přirozeného světla, na práci s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii jako prostředku podávající výpověď o konkrétním místě. Seznamuje studenty se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci do plochy fotografie. V praktické části je pozornost věnována práci se středoformátovým přístrojem, vhodnému využívání světla, vlivu počasí a možnostem používání klasické techniky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Literature:

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Bárta, J., Helfert, Z., Horníčková, D., Lutterer, I., Dejmal, I., Jůn, L.., Kotalík, J. T.: Letem českým světem 1898/1998, Studio JB, Lomnice nad Popelkou1999

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 80% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů