Katederní soustředění 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FS1 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

Toto katedrální soustředění představuje úvod do studia na Katedře fotografie a je v první části zaměřené na seznámení s obsluhou technického vybavení a zařízení katedry fotografie a se systémem výuky a požadavky kladenými na studenty.

Studenti zde prezentují své práce. Jejich obhajoba studenty a společná diskuze umožňuje seznámení pedagogů s dosavadní tvorbou studentů, jejich znalostmi a názory a tak umožní lépe poznat schopnosti jednotlivých studentů, jejich přednosti či nedostatky. Účelem je i seznámení studentů mezi sebou a s vedoucími pedagogy katedry fotografie.

Soustředění se koná v Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku v Berouně po dobu dvou až tří dnů. Ubytování je zajištěné v místě.

Úkoly:

Studenti povinně předkládají fotografické práce, které byly součástí přijímacího řízení a další, které charakterizují především jejich volnou tvorbu.

Součástí je cvičení s tématem určeným při zahájení. Studenti si proto přinesou vlastní fotoaparát na kinofilm!

Doprava:

Studenti se na místo dostaví individuálně.

Odjezd je možný autobusem od stanice metra Radlická směr Beroun. Bližší informace se studenti dozvědí při zahájení akademického školního roku.

Místo a čas konání:

UVS Beroun, v termínu oznámeném před začátkem akademického školního roku.

Jméno vedoucího: MgA. Jaroslav Bárta, Mgr. Martin Stecker

Kontakt: barta@famu.cz, 603 183 724

Výsledky učení

Katedrální soustředění seznámí studenty s vybavením Katedry fotografie, základní obsluhou techniky, s požadavky na studium, se způsoby výuky, s možnostmi a pravidly využívání zařízení a techniky katedry fotografie.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet je udělen za aktivní účast, předložení fotografií a zvládnutí zadaného úkolu. Účast je povinná - omluvou je pouze nemoc.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů