Fotografie architektury 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FAR1 ZK 2 39S česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj. Tento semestr je zaměřen na bravurní technické zvládnutí této problematiky. Dále se budeme zabývat vývojem architektury v rámci jednotlivých stavebních slohů a ukázkami těchto staveb s diskuzí o možnostech přístupu fotografa k této problematice. Tyto přednášky budou sloužit jako teoretická příprava pro cvičení v letním semestru 2. ročníku.

Forma studia

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Po úvodním kurzu budou studenti realizovat cvičení každý samostatně za použití fotoaparátu Sinar, nebo středoformátu se šiftovacím objektivem. Standardně se bude používat svitkový film, v případě potřeby plochý film 9x12 cm.

Fotografické cvičení se bude realizovat v Praze. Každý student si vylosuje jednu lokalitu, kterou předem teoreticky nastuduje, pokusí se odvodit, co danou lokalitu či stavbu ovlovňovalo při jejím vzniku a jaké jsou případné historické vazby. Pokusí se vytipovat vhodné záběry, dobu fotografování a další vlivy jako je roční období podle Google mapy a následné osobní prohlídky dané lokality. Svůj záměr pak bude konzultovat včetně náhledových fotografií pořízených na jákýkoliv digitální fotoaparát.

Konkrétní zadání:

cvičení A: Národní divadlo fotoaparát Sinar svitkový film nebo 9x12 cm + digitální fotoaparát se šiftovacím objektivem

Odevzdává se: 2 černobílé fotografie 30x40 cm exterieru

1 barevná fotografie A3 interiéru ND pořízená na digitální fotoaparát se šiftem

cvičení B: Pražské mosty. Studenti si vylosují jeden z mostů, který následně zpracovávají během semestru tak, aby zachytili co nejlepší záběry s ohledem na stádium vegetace a výšce slunce. Doporučený je digitální fotoaparát.

Odevzdávájí se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3

Hodnotí se:

vhodnost záběru, výběr osvětlení pro charakteristiku budovy, vhodný výběr ohniska objektivu a perfektně provedený záběr včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura (výběr):

Uher, Vladimír: Dialog tvarů, Odeon

Dragoun, Zdeněk: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a ranně gotické architektuře, Libri, Praha

Kuča, Karel: Atlas památek, Česká republika, díl I a II., Baset, Praha 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 90% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–11:25 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů