Fotografie architektury 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FAR1 ZK 2 39S česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj. Tento semestr je zaměřen na bravurní technické zvládnutí této problematiky. Dále se budeme zabývat vývojem architektury v rámci jednotlivých stavebních slohů a ukázkami těchto staveb s diskuzí o možnostech přístupu fotografa k této problematice. Tyto přednášky budou sloužit jako teoretická příprava pro cvičení v letním semestru 2. ročníku.

Forma studia

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Fotografické cvičení se bude realizovat v Praze, nebo vlivem pandemie ve svém bydlišti. Každý student si vybere jednu lokalitu, kterou předem teoreticky nastuduje, pokusí se odvodit, co danou lokalitu či stavbu ovlovňovalo při jejím vzniku a jaké jsou případné historické vazby. Pokusí se vytipovat vhodné záběry, dobu fotografování a další vlivy jako je roční období podle Google mapy a následné osobní prohlídky dané lokality. Svůj záměr pak bude konzultovat včetně náhledových fotografií pořízených na jákýkoliv digitální fotoaparát.

Konkrétní zadání:

cvičení varianta A: „mosty“. Studenti si vyberou jeden z mostů, který následně zpracovávají během semestru tak, aby zachytili co nejlepší záběry s ohledem na stádium vegetace a výšce slunce. Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

cvičení varianta B. „zahradní architektura“. Studenti si vyberou pražskou či jinou zahradu, kde se budou snažit zachytit propojení speciální zahradní architektury s krajinou zahrady, a zdůraznit jejich smysl a celkové vyznění.

Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

Odevzdávájí se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3 nebo černobílé zvětšeniny

Hodnotí se:

vhodnost záběru, výběr osvětlení pro charakteristiku budovy, vhodný výběr ohniska objektivu a perfektně provedený záběr včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura (výběr):

Uher, Vladimír: Dialog tvarů, Odeon

Dragoun, Zdeněk: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a ranně gotické architektuře, Libri, Praha

Kuča, Karel: Atlas památek, Česká republika, díl I a II., Baset, Praha 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 80% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)

09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–11:25 Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů