Fotografie architektury 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FAR1 ZK 2 39 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj. Tento semestr je zaměřen na bravurní technické zvládnutí této problematiky. Dále se budeme zabývat vývojem architektury v rámci jednotlivých stavebních slohů a ukázkami těchto staveb s diskuzí o možnostech přístupu fotografa k této problematice. Tyto přednášky budou sloužit jako teoretická příprava pro cvičení v letním semestru 2. ročníku.

Forma studia

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Fotografické cvičení se bude realizovat v Praze, nebo vlivem pandemie ve svém bydlišti. Každý student si vybere jednu lokalitu, kterou předem teoreticky nastuduje, pokusí se odvodit, co danou lokalitu či stavbu ovlovňovalo při jejím vzniku a jaké jsou případné historické vazby. Pokusí se vytipovat vhodné záběry, dobu fotografování a další vlivy jako je roční období podle Google mapy a následné osobní prohlídky dané lokality. Svůj záměr pak bude konzultovat včetně náhledových fotografií pořízených na jákýkoliv digitální fotoaparát.

Konkrétní zadání:

cvičení varianta A: „mosty“. Studenti si vyberou jeden z mostů, který následně zpracovávají během semestru tak, aby zachytili co nejlepší záběry s ohledem na stádium vegetace a výšce slunce. Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

cvičení varianta B. „zahradní architektura“. Studenti si vyberou pražskou či jinou zahradu, kde se budou snažit zachytit propojení speciální zahradní architektury s krajinou zahrady, a zdůraznit jejich smysl a celkové vyznění.

Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

Odevzdávájí se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3 nebo černobílé zvětšeniny

Hodnotí se:

vhodnost záběru, výběr osvětlení pro charakteristiku budovy, vhodný výběr ohniska objektivu a perfektně provedený záběr včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura (výběr):

Uher, Vladimír: Dialog tvarů, Odeon

Dragoun, Zdeněk: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a ranně gotické architektuře, Libri, Praha

Kuča, Karel: Atlas památek, Česká republika, díl I a II., Baset, Praha 2002

Fučíková Eliška: Praha renesanční Karolinum

Vlnas Vít: Praha Barokní, Karolinum

Wittlich, Petr Česká secese, Odeon

Wittlich, Petr Pražská secese, Karolinum

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 80% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů