Zjednodušený studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1920-1ročník

Katedra fotografie

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Fotografie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307AC1 Ateliér klasické fotografie 1 ZK 4
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 ZK 4
307FV1 Forma a obsah výtvarného díla 1 ZK 2
307FKR1 Fotografie krajiny 1 ZK 2
307CHEZ1 Chemické základy fotografie 1 ZK 2
307FS1 Katederní soustředění 1 Z 2
307FOZ1 Optické základy fotografie 1 ZK 2
307PD1 Práce s počítači a digitální zobrazování 1 ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
307HP1 Přednášky hostů 1 Z 2
307TFOT1 Techniky fotografie 1 ZK 2
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
307SGD1 Úvod do současného grafického designu 1 ZK 2
307VP1 Výstavní projekt zimního semestru 1 ZK 4
307ZKZ1 Zimní klauzurní zkouška 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 42
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF_1920
výběr ze skupiny Ateliéry KFB_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 ZK 4
307FV2 Forma a obsah výtvarného díla 2 ZK 2
307FAR1 Fotografie architektury 1 ZK 2
307FKR2 Fotografie krajiny 2 ZK 2
307CHEZ2 Chemické základy fotografie 2 ZK 2
307KLZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 2
307FOZ2 Optické základy fotografie 2 ZK 2
307PD2 Práce s počítači a digitální zobrazování 2 ZK 2
307HP2 Přednášky hostů 2 Z 2
307TFOT2 Techniky fotografie 2 ZK 2
307SGD2 Úvod do současného grafického designu 2 ZK 2
307VYP1 Výstavní projekt 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF_1920
výběr ze skupiny Ateliéry KFB_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 73

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
307DF1 Fotografie dokumentární 1 ZK 2
307FVS1 Fotografie ve studiu 1 ZK 2
307GD1 Grafický design a fotografie 1 ZK 2
307FS2 Katederní soustředění 2 Z 2
307PD3 Práce s počítači a digitální zobrazování 3 ZK 2
307HP3 Přednášky hostů 3 Z 2
307FU1 Současná fotografie a umění 1 ZK 4
307TFOT3 Techniky fotografie 3 ZK 2
307VP2 Výstavní projekt zimního semestru 2 ZK 4
307ZKZ2 Zimní klauzurní zkouška 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF_1920
výběr ze skupiny Ateliéry KFB_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307FAR2 Fotografie architektury 2 ZK 2
307DF2 Fotografie dokumentární 2 ZK 2
307FVS2 Fotografie ve studiu 2 ZK 2
307GD2 Grafický design a fotografie 2 ZK 2
307KLZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
307HP4 Přednášky hostů 4 Z 2
307FU2 Současná fotografie a umění 2 ZK 4
307VYP2 Výstavní projekt 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF_1920
výběr ze skupiny Ateliéry KFB_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307GD3 Grafický design a fotografie 3 ZK 2
307FS3 Katederní soustředění 3 Z 2
307NOM1 Nová média a multimédia 1 ZK 2
307HP5 Přednášky hostů 5 Z 2
307SB1 Seminář bakalářské práce 1 Z 4
307VP3 Výstavní projekt zimního semestru 3 ZK 4
307ZKZ3 Zimní klauzurní zkouška 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 18
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF_1920
výběr ze skupiny Ateliéry KFB_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307GD4 Grafický design a fotografie 4 ZK 2
307KLZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 2
307NMG2 Nová média a 3D grafika 2 ZK 2
307HP6 Přednášky hostů 6 Z 2
307PUS Příprava na praktickou SZZK Z 1
307SB2 Seminář bakalářské práce 2 Z 4
307TPS Technická příprava na SZZK Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF_1920
výběr ze skupiny Ateliéry KFB_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 28
Celkem kreditů za ročník 60