Současná fotografie a umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FU1 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

 1. úvodní seminář, informace, téma Berlínského Bienále
 2. Moderní / současné / postsoučasné; Mediální / postmediální

(úvod do studia současného umění, souvislost dějin fotografie a dějin umění)

 1. Identita, feminismus, queer, multikulturalismus, poskoloniální studia

(kořeny v Apropriaci, Cindy Sherman, Dan Graham, Okwui Enwezor, Radek Brousil)

 1. Kurátorství a klíčové výstavy současného umění

(Malé dějiny kurátorsvtí, When Attitudes becomes forms, Rooms, Pictures, Documenta)

 1. Vystavování současného umění

(White cube, Institucionální kritiky, Bienalizace, postsoučasné umění, Wolfgang Tillmans)

 1. Konceptuální a postkonceptuální umění

(Peter Osborne, Karel Císař)

 1. Kolaborativní obrat, umělecké/fotografické skupiny

(Atlas, ZIP, Slavs and Tatars, Hynek Alt, Jasanský-Polák, )

 1. Sociální obrat,

(Eva Koťátková, Kateřina Šedá,

 1. umění a výzkum

(News from nowhere)

 1. Nefotografie

(současná mimoaparátová fotografie, X Laruelle)

 1. Dějiny budoucnosti, repolitizace současného umění

(Berlínské bienále, Angažované umění a fotografie)

 1. Videoart a fotografie před internetem

(Jennifer in Paradise, Constant Dullart)

 1. Fotografie po internetu I.

(Marisa Olson, Domenico Quaranta, Gene McHugh, Artie Vierkant)

 1. Fotografie po internetu II.

(DIS, K-HOLE, instagramismus - Manovich, vizualizace, corporate, diagramy, Simon Denny)

 1. Realism/Materialism/Art

(Teorie a fotografie dnes)

 1. Současná narativní fotografie a videoart

(David, Ondák, videoart)

 1. Hudba a fotografie

(Holly Herndon, Diedrich Diedrichsen, ontologie/zvuk/obraz)

 1. Archiv dnes

(Taryn Simon, Simon Deny, Petra Feriancová, Roman Štětina)

(seznam témat je orientační a může se změnit)

Výsledky učení

Kurz představí rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním v návaznosti na přednášku Teorie a historie fotografie, kurz Dějin české fotografie a Seminář vystavování a kurátorství.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Literatura:

Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Verso 2012.

Geoffrey Batchen, Each Wild Idea; Writing, Photography, History. MIT Press 2002.

Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art. Thames & Hudson 2014.

Christoph Cox, Jenny Jaskey, Suhail Malik (Eds.)Realism Materialism Art. Sternberg Press 2015.

Tomáš Dvořák,

Karel Císař, Co je to fotografie. Praha: Herrmann & synové 2004.

Karel Císař, Fotografie po konceptuálním umění. Sešity pro umění a příbuzné zóny 11/2011:

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit11-cisar.pdf

Vilém Flusser, Do univerza technických obrazů. Praha: OSVU 2001.

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Praha: Fra 2013.

Václav Janoščík, Objekt. Praha: Kvalitář 2015.

David Korecký, ed. Médium kurátor, Role kurátora v současném umění. Praha: Agite / VŠUP 2009.

Francoise Laruelle, Koncept nefotografie. Praha: Fotograf 2013.

Lev Manovich, Jazyk nových médií. Praha: Karolinum 2016.

Brian O‘Doherty, Uvnitř bílé krychle. Praha: tranzit 2014.

Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství. Kutná hora: GASK 2012.

Tomáš Poszpiszil, Před obrazem. Praha: OSVU, 1998.

Domenico Quaranta, Beyond New Media Art. Brescia: LINK Editions 2013.

João Ribas (Ed.), In the Holocene. Cambridge: MIT 2015.

Kaja Silverman, The Miracle of Analogy, or The History of Photography, Part 1. Stanford University Press 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je povinen během studia připravit asi patnáctiminutovou prezentaci autora, teoretického problému či jiného tématu z oblasti současné fotografie. Prezentace spočívá v představení obrazového materiálu, seznámení s fakty, teoretickou analýzou tvorby autora či jiné dané problematiky a uvedení literatury. Výběr tématu po dohodě s pedagogem. Na konci semestru ústní zkouška, resp. diskuse. Alternativně lze zkoušku splnit vlastním výstavním či uměleckým projektem nad rámec běžných klauzur a ve spojení s probíránými tématy.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů