Výstavní projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307VYP2 zkouška 3 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student vypracuje explikaci zamýšleného souboru, kterou předloží vybranému pedagogovi. Po souhlasu pedagoga s konzultováním výstavního souboru je student povinen oznámit jméno svého konzultanta a téma na sekretariát katedry fotografie nejpozději do konce ZS.

Výstavní soubor je výsledkem systematické práce na zvoleném tématu v letním semestru, s povinnými min. 2 konzultacemi ve stadiu rozpracování.

Úkoly:

Zimní semestr:

Vypracování explikace zamýšleného souboru, předložení vybranému pedagogovi jako podklad ke konzultacím.

Letní semestr:

Systematická práce na výstavním souboru, s povinnými min. 2 konzultacemi ve stadiu rozpracování.

Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek. Počet foto může bý i nižší ve zdůvodněných případech, za předpokladu, že si to vyžaduje charakter práce či náročnost projektu.

Výsledky učení

Výstavní soubor představuje hlavní práci studenta v ročníku, která má prokázat jeho tvůrčí schopnosti získané během studia. Výstavní soubor je hlavní části klauzurní zkoušky, je klauzurním předmětem a je hodnocen komisí pedagogů.

Studenti 2. ročníku požádají o vedení své práce kohokoliv z pedagogů katedry fotografie.

Předpoklady a další požadavky

Hodnocení:

Zápočet je udělen na konci ZS za explikaci a případné rozpracování.

Klasifikovaný zápočet je udělen při klauzurní zkoušce a to hodnocením komise složené z pedagogů katedry.

Podmínkou pro hodnocení je současné odevzdání všech fotografií i v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany fotografie 250 mm.

Literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

výsavní soubor hodnotí komise pedagogů

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů