Fotografie architektury 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FAR2 zkouška 2 39 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Obsah

Během letního semestru proběhne několik přednáškových a externích modulů, ve kterých se studenti seznámí s historickým vývojem architektury na příkladech v Praze. Proběhne diskuse a situační analýza konkrétních budov a popsaných možných ošetření. Součástí tohoto modulu budou praktické příklady řešení.

Cvičení praktické:

Na základě získaných informací a znalostí si studenti vybírají historický nebo moderní objekt, který by chtěli fotograficky dokumentovat. Existují tyto možné přístupy:

A / fotografická studie architektury konkrétního stylu objektu a jeho popis od celkového pohledu až po interiéry nebo detailní záběry. V této variantě je charakterizován vybraný objekt s použitím vhodné techniky.

B / fotografická studie vybraného stylu, která se více zaměřuje na charakteristické prvky stylu, které jsou porovnávány, a umocňují celkové vyznění. Soubor nemusí vytvářet popis jedné stavby, ale spíše výběr většího celku / např. Kubistická architektura v Praze /. Tato varianta bude vytvářet spíše propojení jednotlivých prvků s úmyslem lépe demonstrovat jeho charakteristické rysy a celkové vyznění. Nedílnou součástí tohoto celku bude technická brilance provedení.

Cvičení lze podle předem dohodnutých postupů fotografovat ve středním formátu se šiftovacím objektivem / nebo také pomocí kardanu Sinar /, nebo digitálním fotoaparátem se šiftovacím objektivem. V zásadě je možné černobílý snímek zpracován na klasický materiál a výsledkem bude klasická zvětšenina. Pro provedení barevných snímků je možné vybrat barevný negativní materiál, který se poté naskenuje a vytiskne, nebo použít digitální fotoaparát a injekt tisk.

Odevzdává se: 8–10 fotografií nebo tisků, které lze zpracovat jako katalog. Pokud je katalog menší než A4, jsou zahrnuty 3 ukázky zvětšení nebo výtisky 30x40cm.

Výsledky učení

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj. Tento semestr je zaměřen na bravurní technické zvládnutí této problematiky. Dále se budeme zabývat vývojem architektury v rámci jednotlivých stavebních slohů a ukázkami těchto staveb s diskuzí o možnostech přístupu fotografa k této problematice. Tyto přednášky budou sloužit jako teoretická příprava pro cvičení v letním semestru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Literatura (výběr):

Dragoun, Zdeněk: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a ranně gotické architektuře, Libri, Praha

Kalina, P.: Praha 1310-1419. Kapitoly o vrcholné gotice, Libri

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl I-VI., Libri, Praha 1996-2004

Kuča, Karel: Atlas památek, Česká republika, díl I a II., Baset, Praha 2002

Kuthan Jiří: Benediktinské kláštery střední Evropy, Univerzita Karlova, Praha 2014

Lukeš, Zdeněk, Svoboda, J. E.(foto E. Havlová): Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Libri

Plicka, Karel: Praha ve fotografii, Orbis, Praha 1952

Stará Praha, Nakladatelství J. Otto, Praha 1940

Státníková, P., Polák, O.: Starou Prahou Václava Jansy, Studio JB, 2008

Státníková, P., Polák, O.: Starou Prahou Jana Minaříka, Studio JB, 2009

Sudek, Josef: Praha panoramatická, Odeon, Praha 1992

Svoboda, J. E., Noll, J (foto E. Havlová): Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Libri

Švácha, Rostislav (foto J. Malý): Od moderny k funkcionalismu, Odeon, Praha 1985

Švácha, Rostislav (foto. J. Malý): Le Corbusier, Odeon, Praha 1989

Švácha, Rostislav: Česká architektura a její přísnost, Academia, Praha 2005

Uher, Vladimír: Dialog tvarů, Odeon

Uher, Vladimír: Stavitelé paláců a chrámů, Vyšehrad, Praha 1986

Vlček, Pavel: Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Libri

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 80% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů