Fotografie architektury 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FAR2 ZK 2 39S česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou nejprve seznámeni se základy této totografické disciplíny a to jak z pohledu historického tak v návaznosti na současný technický vývoj. Tento semestr je zaměřen na bravurní technické zvládnutí této problematiky. Dále se budeme zabývat vývojem architektury v rámci jednotlivých stavebních slohů a ukázkami těchto staveb s diskuzí o možnostech přístupu fotografa k této problematice. Tyto přednášky budou sloužit jako teoretická příprava pro cvičení v letním semestru.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Během letního semestru proběhne několik přednáškových a externích modulů, ve kterých se studenti seznámí s historickým vývojem architektury na příkladech v Praze. Proběhne diskuse a situační analýza konkrétních budov a popsaných možných ošetření. Součástí tohoto modulu budou praktické příklady řešení.

Cvičení praktické:

Na základě získaných informací a znalostí si studenti vybírají historický nebo moderní objekt, který by chtěli fotograficky dokumentovat. Existují tyto možné přístupy:

A / fotografická studie architektury konkrétního stylu objektu a jeho popis od celkového pohledu až po interiéry nebo detailní záběry. V této variantě je charakterizován vybraný objekt s použitím vhodné techniky.

B / fotografická studie vybraného stylu, která se více zaměřuje na charakteristické prvky stylu, které jsou porovnávány, a umocňují celkové vyznění. Soubor nemusí vytvářet popis jedné stavby, ale spíše výběr většího celku / např. Kubistická architektura v Praze /. Tato varianta bude vytvářet spíše propojení jednotlivých prvků s úmyslem lépe demonstrovat jeho charakteristické rysy a celkové vyznění. Nedílnou součástí tohoto celku bude technická brilance provedení.

Cvičení lze podle předem dohodnutých postupů fotografovat ve středním formátu se šiftovacím objektivem / nebo také pomocí kardanu Sinar /, nebo digitálním fotoaparátem se šiftovacím objektivem. V zásadě je možné černobílý snímek zpracován na klasický materiál a výsledkem bude klasická zvětšenina. Pro provedení barevných snímků je možné vybrat barevný negativní materiál, který se poté naskenuje a vytiskne, nebo použít digitální fotoaparát a injekt tisk.

Odevzdává se: 8–10 fotografií nebo tisků, které lze zpracovat jako katalog. Pokud je katalog menší než A4, jsou zahrnuty 3 ukázky zvětšení nebo výtisky 30x40cm.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura (výběr):

Dragoun, Zdeněk: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a ranně gotické architektuře, Libri, Praha

Kalina, P.: Praha 1310-1419. Kapitoly o vrcholné gotice, Libri

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl I-VI., Libri, Praha 1996-2004

Kuča, Karel: Atlas památek, Česká republika, díl I a II., Baset, Praha 2002

Kuthan Jiří: Benediktinské kláštery střední Evropy, Univerzita Karlova, Praha 2014

Lukeš, Zdeněk, Svoboda, J. E.(foto E. Havlová): Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Libri

Plicka, Karel: Praha ve fotografii, Orbis, Praha 1952

Stará Praha, Nakladatelství J. Otto, Praha 1940

Státníková, P., Polák, O.: Starou Prahou Václava Jansy, Studio JB, 2008

Státníková, P., Polák, O.: Starou Prahou Jana Minaříka, Studio JB, 2009

Sudek, Josef: Praha panoramatická, Odeon, Praha 1992

Svoboda, J. E., Noll, J (foto E. Havlová): Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Libri

Švácha, Rostislav (foto J. Malý): Od moderny k funkcionalismu, Odeon, Praha 1985

Švácha, Rostislav (foto. J. Malý): Le Corbusier, Odeon, Praha 1989

Švácha, Rostislav: Česká architektura a její přísnost, Academia, Praha 2005

Uher, Vladimír: Dialog tvarů, Odeon

Uher, Vladimír: Stavitelé paláců a chrámů, Vyšehrad, Praha 1986

Vlček, Pavel: Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Libri

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jen za předpokladu, že splní alespoň 80% docházky a účastní se společných výukových výjezdů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)

11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů