Techniky fotografie 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TFOT3 zkouška 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan Douša, Martin STECKER

Obsah

Součástí přípravy na zhotovení katalogu je také několik přednášek o tiskových technikách a jejich

rozvoj až po současnost. Hlavní pozornost však bude věnována tisku z plochy - ofset, kterým je v

současné době realizována převážná část tiskové produkce. Problematikou se budeme zabývat od

předtiskové přípravy, převodu fotografií RGB - CMYK, vhodné využití tiskového rastru i vzhledem k

velikosti tištěných fotografií. Výhody amplitudně či frekvenčně modulovaného rastru, stochastický

rastr. Závěrem této teoretické přípravy je návštěva tiskárny. Vhodnost zvolené vazby pro katalog

bude součástí modulu.

Na základě těchto teoretických základů vznikne katalog výrobku, v rozsahu minimálně deseti

fotografií, volba technologie analogové či digitální bude ponecháno na rozhodnutí studenta, které

pak bude součástí obhajoby této práce.

Postup práce:

1/ výběr a konzultace zvolených objektů, pořízení náhledových fotografií pro určení vhodné

technologie snímání, práci v exteriéru, reálného interiéru nebo ateliéru.

2/ vlastní fotografická realizace

3/ konzultace s grafikem, volba formátu katalogu, volba technologie tisku a vazby, nafotografování

detailů, či celků, které by dopomohly k celkovému vyznění katalogu

Poznámka: tato část katalogu se povinně konzultuje v rámci předmětu Grafický design u MgA. Jkuba

Štěpánka.

4/ vlastní tisk: doporučujeme realizovat tisk katalogu po konzultaci s MgA. Janem Mašterou, který

může celý projekt zkontrolovat a kvalitně vytisknout.

Výsledky učení

Cílem tohoto předmětu je synteticky sloučit všechny poznatky o fotografování povrchu předmětů jejich struktury, skla, kovu a porcelánu pro závěrečnou práci tohoto předmětu a to je Katalog. Předpokládaná finální úprava je je tištěný katalog s adekvátní vazbou a grafickou úpravou.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu:

307TFOT1 Techniky fotografie 1 a 307TFOT2 Techniky fotografie 2

Literatura

ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie, 1956

SCHRODER, Gottfried. Technická optika, 1981

JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, 1955

JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu

ŠMOK, Ján. Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za:

aktivní účast 85%

odevzdání kompletně zpracovaného katalogu s vhodnou grafickou úpravou /konzultace s pedagogem pro grafickou úpravu/, a v adekvátní vazbě. V případě že je menšího rozměru než A4, je nutné přiložit minimálně 3 zvětšeniny nebo tisky formátu A3.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů