Fotografie dokumentární 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DF1 zkouška 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David STECKER

Obsah

Předmět se sestává z několika dokumentárních disciplín, jejichž syntézou student získá praktické základy pro rozvoj osobní profesionální praxe. Jedná se tedy o sousled cvičení a konzultací na jejichž konci jsou výsledky v podobě několika vypracovaných úkolů.

Zimní semestr

  1. Dokumentace výstav
  2. Dokumetnace eventu / performance
  3. Základy reportáže

1)

Primárně je obsah zaměřený na dokumentaci vlastních instalací a výstav, ale student by měl obecně zvládnout dokumentaci na úrovni malé i velké galerie. Zaměříme se na menší soukromé galerie typu “Nevan Contempo” a větší instituce (Rudolfinum).

Systém výuky je složený z praktických cvičení v terénu a následná konzultace a korekce zadaných úkolů.

2)

Od dokumentace výstav je stejně daleko k dokumentaci vernisáže, přednášky, performance či jiné události v oblasti výtvarného umění. Student by si měl osvojit širokou škálu uplatnění v rámci oboru.

3)

Základy reportážní fotografie. Student by měl zvládnout fotograficky zdokumentovat určitou událost v objektivní rovině fotožurnalismu.

Letní semestr

  1. Divadelní fotografie
  2. Fotosky
  3. Kritická reportáž / subjektivní dokument

Výsledky učení

Rozvíjení tvůrčích schopností při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu. Důraz se bude klást zejména na praktické dovednosti z této oblasti, tzn. osvojení základních technik dokumentování výstav a akcí, divadelní fotografii a fotosek.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Literatura a zdroje:

Česká divadelní fotografie

Bystander-the history of street photography

Film-Stills. Photography between Advertising, Art and the Cinema

Časopis Fotograf

Soumrak fotožurnalismu?

Fotografické publikace z nakladatelství Torst- editace Fototorst a další mimo edici a nakladatelství Kant

Storytelling for Photojournalists: Reportage and Documentary Photography Techniques

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se jak sdělnost , tak i nápaditost a autorský přístup k danému tématu.

Odevzdává se 6-10 fotografii od každého daného úkolu.

Poznámka

garant předmětu: Š. Šimlová

vyučující předmětu: T. Souček

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů