Fotografie dokumentární 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DF1 ZK 2 26S česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení tvůrčích schopností při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu. Důraz se bude klást zejména na praktické dovednosti z této oblasti, tzn. osvojení základních technik dokumentování výstav a akcí, divadelní fotografii a fotosek.

Forma studia

Na souborech pracují studenti buď analogově nebo digitálně, barevně či černobíle,po konzultaci s pedagogem podle charakteru tématu a vlastního zaměření.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Předmět se sestává z několika dokumentárních disciplín, jejichž syntézou student získá praktické základy pro rozvoj osobní profesionální praxe. Jedná se tedy o sousled cvičení a konzultací na jejichž konci jsou výsledky v podobě několika vypracovaných úkolů.

Zimní semestr

  1. Dokumentace výstav
  2. Dokumetnace eventu / performance
  3. Základy reportáže

1)

Primárně je obsah zaměřený na dokumentaci vlastních instalací a výstav, ale student by měl obecně zvládnout dokumentaci na úrovni malé i velké galerie. Zaměříme se na menší soukromé galerie typu “Nevan Contempo” a větší instituce (Rudolfinum).

Systém výuky je složený z praktických cvičení v terénu a následná konzultace a korekce zadaných úkolů.

2)

Od dokumentace výstav je stejně daleko k dokumentaci vernisáže, přednášky, performance či jiné události v oblasti výtvarného umění. Student by si měl osvojit širokou škálu uplatnění v rámci oboru.

3)

Základy reportážní fotografie. Student by měl zvládnout fotograficky zdokumentovat určitou událost v objektivní rovině fotožurnalismu.

Letní semestr

  1. Divadelní fotografie
  2. Fotosky
  3. Kritická reportáž / subjektivní dokument

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura a zdroje:

Česká divadelní fotografie

Bystander-the history of street photography

Film-Stills. Photography between Advertising, Art and the Cinema

Časopis Fotograf

Soumrak fotožurnalismu?

Fotografické publikace z nakladatelství Torst- editace Fototorst a další mimo edici a nakladatelství Kant

Storytelling for Photojournalists: Reportage and Documentary Photography Techniques

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se jak sdělnost , tak i nápaditost a autorský přístup k danému tématu.

Odevzdává se 6-10 fotografii od každého daného úkolu.

Poznámka

garant předmětu: Š. Šimlová

vyučující předmětu: T. Souček

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
hybridní výuka
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:20–18:55 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 112
Lažanský palác
hybridní výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů