Úvod do současného grafického designu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SGD1 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je určen především pro studenty, kteří nemají základní znalosti typografie a praktické zkušenosti s prací s programem InDesign.

Forma studia

Lekce indesignu

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen především pro studenty, kteří nemají základní znalosti typografie a praktické zkušenosti s prací s programem InDesign.

Obsah kurzu

Osvojení grafického softwaru (InDesign, Illustrator), spolu s ním získání praktických znalostí grafické práce,

základního přehledu o typografické klasifikaci a řešení layoutu.

Výstup: Vytvoření autorského portfolia ve formátu interaktivní PDF či návrh autorské online prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování průběžně zadávaných úkolů, účast na výuce 60%

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů