Úvod do současného grafického designu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SGD1 zkouška 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Osvojení grafického softwaru (InDesign, Illustrator), spolu s ním získání praktických znalostí grafické práce,

základního přehledu o typografické klasifikaci a řešení layoutu.

Výstup: Vytvoření autorského portfolia ve formátu interaktivní PDF či návrh autorské online prezentace.

Výsledky učení

Předmět je určen především pro studenty, kteří nemají základní znalosti typografie a praktické zkušenosti s prací s programem InDesign.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen především pro studenty, kteří nemají základní znalosti typografie a praktické zkušenosti s prací s programem InDesign.

Literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování průběžně zadávaných úkolů, účast na výuce 60%

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů