Fotografie dokumentární 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DF2 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení tvůrčích schopností při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu. Důraz se bude klást zejména na praktické dovednosti z této oblasti, tzn. osvojení základních technik dokumentování filmového natáčení.

Forma studia

Kurz je rozdělen do dvou částí-teoretické a praktické (fotografický workshop ve spolupráci s katedrou kamery ve Studiu FAMU).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

19.2. Úvod do kurzu

26.2. Plošková animace fotografií a projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život (2010), 105min.

Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich se dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci a matce. Když je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do svého snu.

4.3. Fotoska, paratext filmového díla

11.3. Exkurze do sbírek UMPRUM muzea a komentovaná prohlídka filmových plakátů němé filmové éry s Petrem Štemberou

Petr Štembera se narodil roku 1945 v Plzni. Patří mezi významné postavy českého akčního a konceptuálního umění. Původně začínal abstraktní malbou, odkud však rychle přešel k zásahům do přírodního prostředí. Posléze proslul zejména bodyartem, tedy extrémními, fyzicky i psychicky náročnými zásahy do vlastního těla. Vystupoval v ČR i v zahraničí. Za svou tvorbu obdržel v roce 1977 spolu s Janem Mlčochem hlavní cenu na Bienále mladých v Paříži. Na pozvání Chrise Burdena působil v roce 1978 měsíc v USA. Kvůli své tvorbě byl několikrát vyslýchán Státní bezpečností ve věznici a vyšetřovně v Bartolomějské na Praze 1. Od konce sedmdesátých let od vlastní umělecké činnosti postupně opouštěl. V současnosti působí jako kurátor sbírky plakátů a obrazů v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze (UPM).

18.3. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

25.3. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

1.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

8.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

15.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

22.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

29.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

6.5.Český filmový plakát – přednáška kurátorky PhDr. Marty Sylvestrové

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/veda-a-vyzkum/odborne-zivotopisy-kuratoru/sylvestrova.aspx

13.5. Scénování a sebescénování před aparátem - Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Jeff Wall a Inverted Odysseys

20.5. Prezentace výsledků workshopu a výber fotografií k závěrečné výstavě na Panelu

Doporučená nebo povinná literatura

Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně, 2004.

Walter Moser, Klaus Albrecht, Film-Stills. Photography between Advertising, Art and the Cinema. Kehrer Verlag, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se jak sdělnost, tak i nápaditost a autorský přístup.

Odevzdává se soubor postprodukčně upravených fotografií z natáčení Anticorra ve Sudiu FAMU v Hi-Res kvalitě pro nahrání do archivu FAMU a tištěný náhled fotografického souboru pro výběr k závěrečné výstavě ve školní galerii PANEL.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů