Fotografie dokumentární 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DF2 ZK 2 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení tvůrčích schopností při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu. Důraz se bude klást zejména na praktické dovednosti z této oblasti, tzn. osvojení základních technik dokumentování filmového natáčení.

Forma studia

Kurz je rozdělen do dvou částí-teoretické a praktické (fotografický workshop ve spolupráci s katedrou kamery ve Studiu FAMU).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

19.2. Úvod do kurzu

26.2. Plošková animace fotografií a projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život (2010), 105min.

Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich se dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci a matce. Když je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do svého snu.

4.3. Fotoska, paratext filmového díla

11.3. Exkurze do sbírek UMPRUM muzea a komentovaná prohlídka filmových plakátů němé filmové éry s Petrem Štemberou

Petr Štembera se narodil roku 1945 v Plzni. Patří mezi významné postavy českého akčního a konceptuálního umění. Původně začínal abstraktní malbou, odkud však rychle přešel k zásahům do přírodního prostředí. Posléze proslul zejména bodyartem, tedy extrémními, fyzicky i psychicky náročnými zásahy do vlastního těla. Vystupoval v ČR i v zahraničí. Za svou tvorbu obdržel v roce 1977 spolu s Janem Mlčochem hlavní cenu na Bienále mladých v Paříži. Na pozvání Chrise Burdena působil v roce 1978 měsíc v USA. Kvůli své tvorbě byl několikrát vyslýchán Státní bezpečností ve věznici a vyšetřovně v Bartolomějské na Praze 1. Od konce sedmdesátých let od vlastní umělecké činnosti postupně opouštěl. V současnosti působí jako kurátor sbírky plakátů a obrazů v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze (UPM).

18.3. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

25.3. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

1.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

8.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

15.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

22.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

29.4. FILMOVÁ FOTOGRAFIE: workshop Studio FAMU / individuální konzultace

6.5.Český filmový plakát – přednáška kurátorky PhDr. Marty Sylvestrové

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/veda-a-vyzkum/odborne-zivotopisy-kuratoru/sylvestrova.aspx

13.5. Scénování a sebescénování před aparátem - Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Jeff Wall a Inverted Odysseys

20.5. Prezentace výsledků workshopu a výber fotografií k závěrečné výstavě na Panelu

Doporučená nebo povinná literatura

Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně, 2004.

Walter Moser, Klaus Albrecht, Film-Stills. Photography between Advertising, Art and the Cinema. Kehrer Verlag, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se jak sdělnost, tak i nápaditost a autorský přístup.

Odevzdává se soubor postprodukčně upravených fotografií z natáčení Anticorra ve Sudiu FAMU v Hi-Res kvalitě pro nahrání do archivu FAMU a tištěný náhled fotografického souboru pro výběr k závěrečné výstavě ve školní galerii PANEL.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů