Techniky fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TFOT1 zkouška 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Úvodní technické cvičení seznámení s vybavením v atelieru. 

Cílem tohoto cvičení je získat základní znalosti k ovládání klasické technologie, seznámit se s postupy při fotografování, nasvětlování předmětů z různých materiálů. 

a/ Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů. Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů, jejich výhody, způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky. 

b/ Základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití 

  1. Fotografie struktury povrchu předmětu dokonale osvětlená a vyostřená v celé ploše s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky. Vyvolání filmu pomocí tanku JOBO.  Pracuje se s velkoformátovým přístrojem Sinar na ploché kazety 9x12 cm 

odevzdává se: 

1 zvětšenina 30x40 cm na barytovém papíře 

  1. Perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu scény v ateliéru 

Praktická část: 

1 fotografie kompozice geometrických předmětů s rozdílem v nasvětlení jednotlivých ploch 1,5 EV a precizním využitím restituce kolmic. Snímek bude zhotoven fotoaparátem Sinar 9x12 cm 

odevzdává se: 

1 zvětšenina 30 x 40 cm na barytovém papíře 

1 fotografie geometrických předmětů, pořízená na digitální fotoaparát. Mohou zde být porušeny pravidla z předchozího snímku /nadhled, podhled bez restituce, tvrdé nasvětlení bez prosvětlení a podobně podle vlastního uvážení studenta/.

  1. portrét pořízený velkoformátovou kamerou 18x24 cm při zábleskovém a denním světle a zhotovení metrové zvětšeniny po předchozím kontaktování negativu.

Odevzdává se 1 metrová zvětšenina a 1 kontakt 18x24 cm na barytovém papíře 

  1. Rychlá cvičení na digitální fotoaparát:

zadávají se každý týden a odevzdávají se vždy následující týden po zadání! Temata jsou vybírána v závislosti na probírané tématice a mají za úkol zamyslet se nad konkrétní fotografickou problematikou jako je ostrost neostrost, kontrast, pohyb, stylizace a podobně.

Výsledky učení

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s fyzikálními základy oboru i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení Katedry fotografie.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie, 1956

SCHRODER, Gottfried. Technická optika, 1981

JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, 1955

JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu

ŠMOK, Ján. Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za:

účast 85% z celkového počtu hodin

odevzdání požadovaných prací a to:

a/ 1 zvětšenina struktury 30x40 cm

c/ 1 zvětšenina 30x 40 cm cm gometrických těles

d/ 1 metrová zvětšenina portrétu

e/ 1 kontakt 18x24 cm portretu

f/ průběžné odevzdávání cvičení na digitální fotoaparát na konkrétní fotografickou problematikou jako je ostrost neostrost, kontrast, pohyb, stylizace a podobně.

absolvování závěrečného pohovoru

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů