Přednášky hostů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307HP2 Z 2 13S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Soubor přednášek významných osobností z oblasti umění a kultury spojený s prezentací jejich tvorby a diskuzí. Rozšiřuje odborný a všeobecný rozhled studentů a vede studenty k utváření vlastních názoru a formulaci myšlenek.

Forma studia

OpenEye17 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

http://cas.famu.cz | http://foto.amu.cz

FAMU

Smetanovo náb. 2, Praha 1

U1/projekce, 1. patro

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Přednášky hostů 2018

Domenico De Chirico

Francois Deschamps

David Korinek

Clifton Meador

Laura Amann, Jen Kratochvil

Jakub Jansa

Hana Buddeus

Antonis Pittas

Marek Vanzura

Boris Ondreicka

Katerina Krtilova

Martin Kohout

Doporučená nebo povinná literatura

dle pozvaných hostů

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu z Přednášek hostů musí všichni studenti (1) splnit požadovanou docházku - tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr; (2) odevzdat písemné hodnocení kurzu: v rozsahu min. 1 strany (1800 znaků): uveďte, které z přednášek tohoto semestru pro vás byly důležité, relevantní či zajímavé, které nikoli a proč, případně navrhněte, jaké hosty (typově i jmenovitě) byste v příštích semestrech uvítali.

Hodnocení posílejte nejpozději do 17. května 2019 jako přílohu ve formátu pdf současně na stepanka.simlova@famu.cz a hynek.alt@famu.cz.

V případě nedodržení termínu bude nutné k získání zápočtu dodat kromě hodnocení semestru ještě kritickou reflexi jedné vybrané přednášky v rozsahu 1 strany. Oba texty zašlete stejným způsobem nejpozději do 21. června 2019. Po tomto termínu již nelze atestaci za Přednášky hostů získat.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů